Vinnende flyt

2015-01-29

Noen ganger kan vi sitte og se på et papirark i timevis, og absolutt ingenting skjer. Andre ganger går alt lekende lett. Du verken ser eller hører noe rundt deg, og du blir ferdig med oppgaven på et blunk. Du er i en ”flow”. Kinnarps har sett på de nyeste forskningsfunnene!

Studier viser at når vi er i en ”flow”, er vi fem ganger så effektive som vanlig. Mange store selskap, blant dem Facebook og Google, jobber nå aktivt med å prøve å få medarbeiderne til oftere å finne denne konsentrerte, fantastiske følelsen når alt bare flyter. Tidsgevinstene er naturligvis enorme. Tenk om vi kunne bli 20 prosent mer effektive! I løpet av en arbeidsuke ville vi ”spart” inn en hel dag. Hva er det som skjer i hjernen når ”flow” oppstår? Rent medisinsk er det en cocktail av endorfiner og hormoner som slår inn samtidig. Et typisk eksempel på ”flow” er idrettsutøveren som plutselig overgår seg selv og etterpå knapt husker hva som skjedde. Eller når du sitter på jobben og føler at du kan tilegne deg ubegrensede mengder informasjon. Når det skjer, vil du bare fortsette å jobbe for å slippe å miste fokus. Men for at ”flow” skal oppstå, må de rette forutsetningene være til stede. – For idrettsutøvere handler det ofte om en viss mengde risiko, sier forskeren og forfatteren Steven Kotler, som har skrevet boken The Rise of Superman.På jobben handler det om andre ting. Vi må føle at vi blir utfordret, at oppgaven er vanskelig, men at vi kommer til å lykkes hvis vi gjør vårt ytterste.– For en som ikke er vant til å holde taler, er det kanskje å stille seg opp og holde et foredrag. For andre kan det være å lede et nytt prosjekt. Men hvis oppgaven er for stor, eller umulig, skjer det motsatte, og vi blir passive og engstelige.Ifølge Steven Kotler er miljøet helt avgjørende, at vi befinner oss på et sted som er innredet for kreativitet og konsentrasjon. Først da kan ”flow” oppstå.