Fremtiden i fokus

2014-12-16

Arbeidsmiljøene våre er i ferd med å endres. Ved hjelp av dagens teknologi kan vi i dag arbeide når og hvor som helst. Men hvordan kommer fremtidens arbeidsplasser til å se ut? Hvilke utfordringer og muligheter kommer vi til å stilles overfor? Elisabeth Slunge, Brand, Range, Design Director hos Kinnarps er ekspert på emnet.


– For å finne nye trender kreves omfattende og strukturert fremtidig forskning. Derfor studerer vi kontinuerlig eksterne faktorer som påvirker fremtidens arbeidsplasser. Vi har til og med jobbet sammen med en internasjonal gruppe av forskere, arkitekter, designere, endringskonsulenter og ergonomer for å få inn tanker og forskning fra flere ulike perspektiver. Dessuten utveksler vi hele tiden erfaringer med kundene våre. Vi vurderer disse faktorene kontinuerlig for å komme frem til mulige fremtidsscenarioer, foreller Elisabeth.

En tydelig trend er det aktivitetsbaserte kontoret. Behovet for personlige arbeidsplasser reduseres, mens behovet for en rekke fleksible, funksjonelle og kreative miljøer som støtter ulike aktiviteter øker. Dette er noe som kommer til å få stor påvirkning for arbeidsmiljøene våre. I stedet for å ha personlige arbeidsplasser der alle ulike arbeidsoppgaver skal utføres, trenger vi ulike miljøer tilpasset for ulike oppgaver og aktiviteter.

– Utviklingen av arbeidsplassen gjør fremskritt på forskjellige måter for ulike markeder og ulike bransjer, og utvikles forskjellig i privat enn i offentlig virksomhet. Vi ser nå at flere av de store, internasjonale kundene våre er svært interessert i nye måter å jobbe på, for å øke kreativitet og produktivitet. I løpet av høsten har vi hatt mange besøk i vårt aktivitetsbaserte kontor i Stockholm, noe som har gitt interessante dialoger om nye løsninger.

Ved konferansen Aktivitetsbaserte kontorer i offentlig sektor, som fant sted i Stockholm 9. desember, presenterte Elisabeth Slunge hvordan man kan utforme et kontor for å bli kreativ og produktiv for hver medarbeider. Presentasjonen hennes bygget på Kinnarps' nye Trendrapport 2015.

– I løpet av dagen ga jeg en forhåndspresentasjon av vår Trendrapport 2015. Den viser trender som påvirker arbeidsplassen vår og utviklingen av det aktivitetsbaserte kontoret.
Store offentlige myndigheter, for eksempel svenske Försäkringskassan, har innført aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Vi ser en sterk utvikling mot det aktive kontoret. Morgendagens arbeidsplass må sørge for både attraktiv design for å lokke til seg nye talenter, og et godt arbeidsmiljø der flere generasjoner samarbeider, sier Elisabeth Slunge.

Vil du vite mer om Kinnarps' nye Trendrapport 2015? Besøk oss gjerne på Stockholm Furniture Fair 3. til 7. februar, der vi kommer til å vise de nye trendene i visuell form.    

Du kan også bestille et eksemplar av trendrapporten her.