KINNARPS TRENDRAPPORT Del 4. Fra synlig design til designtenkning

2013-11-05

Mange arbeidsgivere ser ut til å tro at det holder å sette ut noen designstoler for å få et designet arbeidsmiljø. Men da har man ikke forstått kraften i design. Kinnarps' trendrapport viser hvordan et gjennomtenkt arbeidsmiljø påvirker vår arbeidsglede, kreativitet, produktivitet og helse.

Da gårsdagens kontormiljøer ble planlagt, var stikkordet funksjonalitet. Design og estetikk er tradisjonelt blitt oppfattet som et slags silkeslips, overflødig utsmykning hvis det blir penger til overs. Men nå viser forskning at vi påvirkes av arbeidsplassens design i mye større utstrekning enn det vi tidligere har trodd. Det finnes til og med en sterk sammenheng mellom manglende omtanke for design og økt sykefravær.

Hvis arbeidsmiljøet ikke er utformet på riktig måte, blir personalet mer stresset, ifølge forskning utført ved Ohio State University og National Institute of Mental Health i USA.
I studien ble renoverte bygninger der designen var gjennomtenkt sammenlignet med bygninger som ikke var godt utformet. De som jobbet i eldre miljøer der designen er ignorert var betydelig mer stresset, også utenfor jobben. Stresseffekten var så stor at den medførte økt risiko for hjertesykdommer.
– Ordet design henviser til et mye bredere konsept – å finne en løsning på et problem snarere enn å bestemme hvilken farge veggen i resepsjonen skal ha. Det handler om et helhetlig syn på arbeidsplassen, sier Louise Klarsten, administrerende direktør i trend- og fargeagenturet Colourhouse.
Helseperspektivet er ekstra viktig fordi sykdommer som har med mental velvære å gjøre nå er den vanligste årsaken til sykmeldinger.

Det er kanskje slik at vi i overgangen fra industrisamfunn til tankeøkonomi har glemt å forebygge vår tids arbeidsplassulykker. Dagens vernebriller og arbeidshansker er kanskje vanskeligere å definere og består av mykere verdier, men er minst like viktige. Godt utformede kontorer kan helt enkelt gjøre at de ansatte holder seg friske.
Tiltalende arbeidsmiljøer gir også andre positive effekter.
• Medarbeidere som liker arbeidsplassen føler seg oftere tilfreds også med selve jobben.
• Nesten halvparten av de som søkte jobb oppga i en undersøkelse at kontorets utforming påvirket om de skulle takke ja eller nei til en jobb.
• Arbeidsplassens utforming har vist seg å påvirke vår evne til å tenke kreativt og kritisk.
– Naturlig lys, lydnivåer, temperatur og luftkvalitet. Disse tingene har en enorm påvirkning på hvor produktive vi føler oss og hvor engasjerte vi er når vi sitter på kontoret, sier Tim Oldman, administrerende direktør i Leesman Index, som analyserer arbeidsplasser.

Ytterligere et aspekt på arbeidsplassens design er hvordan miljøet kan fungere som en forlengelse av foretakets varemerke.
– I fremtiden blir kontoret og møblene en stadig viktigere del i det å dyrke en bestemt kultur, sier Derek Barker, administrerende direktør i design- og arkitektbyrået Haskoll.
Tim Oldman er inne på samme spor:
– Vi må få medarbeiderne til å føle seg stolte over arbeidsplassen. Det kan hjelpe om vi stiller oss følgende spørsmål: Er dette et sted jeg ville være stolt over å vise til familien min? Er det et sted der jeg gjerne vil ta imot kundene mine? Stolthet er viktig for foretaket som helhet. Det gir lojale medarbeidere som anstrenger seg mer og representerer foretakets varemerke bedre.

Nøkkelen til fremgang er å løfte blikket – bort fra enkeltdetaljer innen innredning og design – til et helhetsperspektiv. Hva er foretakets kultur, mål og retning? Hvordan kan arbeidsplassens design styrke foretakets identitet internt og eksternt? Hvordan beveger medarbeiderne seg på jobben?
– Å formgi selve produktene og innredningen er ikke tilstrekkelig i seg selv. Vi må kombinere designarbeidet med en fullstendig forståelse for kundenes kultur og mål – det er bare slik vi kan lykkes, sier Beata Osiecka, administrerende direktør i Kinnarps Polen.

En undersøkelse blant 120 000 personer viser at bare 52 prosent synes at arbeidsplassen deres fremmer produktiviteten. Med andre ord blir en av fremtidens store utfordringer å skape et miljø som stimulerer medarbeiderne til å utnytte sitt fulle potensial. Hvordan det skal oppnås, avhenger naturligvis av foretakets kjernevirksomhet, men det finnes noen mønstre som ofte går igjen uansett virksomhet.
– På fremtidens kontor ligger fokus på interaksjon, og til en viss grad på bearbeiding, men helt klart mest på interaksjon, produksjon og utveksling av ideer. Siden går man ut derfra og selger, reviderer eller forsker. Kontorarealene må kunne oppfylle kravene som de ulike aktivitetene skaper, sier Martin Cook, sjef for Interior and Graphic Design Group, BDP Storbritannia.


Sitat:
"Det er ikke nok i seg selv å utforme selve produktene og innredningen. Vi må kombinere designarbeidet med en fullstendig forståelse for kundenes kultur og mål."
– Beata Osiecka, adm. dir. hos Kinnarps Polen.

 

Visste du at...

…andelen som mener at arbeidsmiljøet er viktig for at man skal trives på kontoret er 94 prosent, ifølge en undersøkelse som Demoskop utførte våren 2013 på oppdrag fra Kinnarps.

…bare én av fire er helt fornøyd med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, ifølge samme undersøkelse.

…hvis det er høyt under taket på arbeidsplassen, tenker de ansatte mer kreativt. Kontorer med lavere takhøyde er bedre egnet for kritisk og konstruktiv tenkning, viser en studie ved University of Minnesota.

…i den 41 etasjer høye kontorskyskraperen DTAC House i Bangkok er det 4500 arbeidsplasser for 6000 medarbeidere. Kontorarealene ble designet etter en kartlegging av personalets arbeid. Stadig flere jobber utenfor kontoret, noe som stiller høyere krav til fleksible kontorer.