KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 1. FRA VUGGE TIL VUGGE

2013-09-13

KINNARPS' TREND REPORT PART 1. FROM CRADLE TO CRADLE

Hvordan og hvor kommer vi til å jobbe i fremtiden? Hvilke verdier kommer til å styre samfunnet og bedriftene? Etter et omfattende forskningsarbeid og hundrevis av intervjuer med ledende beslutningstakere, har Kinnarps funnet de åtte viktigste trendene som påvirker vår tid. Her er en oppsummering av den første delen: Fra vugge til vugge – betydningen av en holdbar miljøtekning!

På taket til PricewaterhouseCoopers' nye og storslagne hovedkvarter i London er det gjort en rekke forbløffende observasjoner de siste månedene. Fugler som ikke har vist seg på flere årtier i den engelske hovedstaden, har begynt å stifte bo, og sjeldne insektarter som man trodde var borte for alltid, er sett surrende mellom skorsteinene. Et like uventet som myldrende dyreliv.

Hva er det egentlig som har skjedd hos verdens største revisjonsfirma?

Forklaringen er like enkel som den er håpefull – da huset ble bygd, brukte arkitektene det aller nyeste innen miljøutvikling. Bygningen er den første i England som har fått karakteren "Outstanding" av BREEAM, som er verdens ledende organisasjon når det gjelder miljøklassifisering. Med en helt ny tenkemåte rundt gjenvinning er skyskraperen et svært vellykket bevis på en av de sterkeste strømningene i samfunnet i dag – omtanke for miljøet.
Men la oss gå noen etasjer lenger ned, fra det gjenoppståtte dyrelivet mellom ventilasjonsrør og parabolantenner på taket til kontoret til styreformann Dennis Nally. I en kommentar sier han blant annet:
– Vi som foretak må handle ut fra et etisk og troverdig perspektiv når det gjelder miljøspørsmål. Til syvende og sist er det helt nødvendig for å kunne beholde talentfulle medarbeidere og hevde seg i en stadig tøffere konkurranse. Da er det en selvfølge at vi også må bygge så miljøvennlig som mulig.
En innsikt som deles av stadig flere foretak. Samfunnet går sakte, men sikkert mot en ny bevissthet, der miljø, etikk og holdbarhet får stadig større betydning for hvordan kunder og forbrukere gjør sine valg.
– Et miljøvennlig holdbart arbeidsliv er en selvfølge! Brukerne blir mer og mer krevende, sier Christina Bodin Danielsson ved Stressforskningsinstitutet ved Stockholms universitet.

Dette er en holdningsendring som fremfor alt har slått rot hos dagens unge. De som ble født på 80- og 90-tallet godtar ikke bedrifter som "grønnvasker" profilen sin for syns skyld. Holdbarhet må inngå som en naturlig del av virksomheten og springe ut fra et ekte og ærlig engasjement. Vi vil ikke kjøpe et produkt fra et foretak som ikke oppfører seg riktig, og enda mindre bli ansatt hos og jobbe for et slikt foretak. I stedet går vi kanskje hjem og skriver et hissig innlegg på sosiale medier. Nå har nemlig hver enkelt innbygger en unik mulighet til å gjøre sin stemme hørt og faktisk påvirke foretak og myndigheter på en måte som ikke har vært mulig tidligere.
– Foretak som ikke oppfører seg ordentlig, kommer til å få det svært vanskelig i fremtiden, sier Henrik Axell, Kinnarps' produktutvikler for Next Office – Activity Based Working.

Et begrep som ofte gikk igjen i intervjuene under arbeidet med trendrapporten ”Planet, people, profit” – de tre P-ene. Hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske fotavtrykk etterlater vi oss til kommende generasjoner? Hvor er produktene fremstilt? Hvordan er prosessen utført? Det blir stadig viktigere å se på miljøspørsmål ut fra helhetsperspektiv – også med hensyn til hva som skjer lenge etter at vi er borte. Vi begynner å forstå betydningen av at jordkloden faktisk bare er til låns.
Et selskap som ligger langt fremme i dette arbeidet, er McDonough Braungart Design Chemistry, som har registrert varemerket Cradle to Cradle (vugge til vugge), der fokus ligger på å skape et system som ikke etterlater seg noe avfall. Alt inngår i et lukket økosystem. En løsning og en visjon som blir stadig viktigere.
– Du kan ikke lenger skille deg fra mengden bare ved å hevde at du bryr deg om miljøet. Det forventes helt enkelt at alle gjør det de kan, sier Derek Barker, administrerende direktør i Haskoll.
Det er med andre ord slutt på den tiden da det var nok å døyve miljøsamvittigheten ved å klimakompensere for medarbeidernes flyreiser. Foretak kan heller ikke gjemme seg bak påstanden om at miljøsatsinger er for kostbare. Tvert imot. Ny forskning slår for eksempel fast at foretak som satser på en grønn profil er 16 ganger mer produktive enn foretak som ikke gjør det.
Andre bonuseffekter av en aktiv miljøtenkning er lønnsomme energibesparelser, og i enkelte land blir også selskap som har miljøeffektive kontorer belønnet med skattelette. Å ligge i forkant i miljøarbeidet kommer til å innebære en stor konkurransefordel.
– Vi må identifisere hvilke av dagens råmaterialkilder i produksjonen som blir mangelvare i fremtiden, for å finne ut om vi kan finne erstatninger. Vi må også skape opprette økosystemer med produkter som enkelt kan demonteres og gjenvinnes. Dette holder kanskje ikke økonomisk sett i dag, men det kommer det til å gjøre fremover når folketallet på planeten fordobles. Derfor er det viktig at vi forbereder oss, sier Liv Tveter, administrerende direktør i Kinnarps Norge.
De foretakene som lykkes med denne reisen – å vise at man vil ta ansvar, og da ikke bare miljømessig, men også sosialt – kommer til å være morgendagens vinnere.
Ifølge en stor amerikansk undersøkelse (PWC Survey Millenials at work) oppga 86 prosent av alle unge arbeidstakere at de ville byttet jobb hvis arbeidsgiveren ikke lever opp til sine CSR-forpliktelser*.

* Corporate Social Responsibility

 

SLIK ARBEIDER KINNARPS!

Hva tenker Kinnarps om miljø og holdbarhet – og hvordan kan vi inspirere andre foretak? Her er seks viktige spørsmål til Tomas Ekström, miljøsjef hos Kinnarps & Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design director.

Elisabeth Slunge Brand/Range/Design director                       Tomas Ekström Environmental Manager

Hva skal man tenke på hvis man vil ha en mer miljøsmart arbeidsplass?
Spør etter ulike sertifiseringer på møblene og fargene som kontoret skal innredes med. På den måten kan bedriften for eksempel bidra til at verdens skoger håndteres på en bærekraftig måte, og at det ikke brukes giftige kjemikalier i produksjonen.
Effektiviser kontorarealet og unngå flater som ikke brukes.
Elisabeth Slunge

Hvilke miljøkrav stiller dere til leverandørene deres?
I tillegg til at alle våre leverandører skal oppfylle svensk og europeisk lov, har vi krav om at materialet som leveres til oss skal være merket med Svanemerket. Vi forsikrer oss også om at våre leverandører og underleverandører følger FNs The Global Compact, som inneholder prinsipper rettet mot foretak når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon. Vi er overbevist om at de sosiale delene og de miljømessige delene henger tett sammen.
Tomas Ekström

Hva er de største utfordringene deres når det gjelder miljø- og holdbarhetsspørsmål fremover?
Kinnarps jobber kontinuerlig med å utvikle metoder for å f.eks. redusere mengden kjemikalier i produksjonen. I tillegg til dette pågår det diskusjoner om hvordan vi kan nærme oss et ”Vugge til vugge”-perspektiv, der produktene kan gjenbrukes og gjenvinnes i sin helhet uten at de degraderes. For å lykkes med dette, ser vi på alternative materialvalg og nye måter å konstruere møblene på.
Tomas Ekström

Hvordan kan holdbarhetsarbeidet bidra til økt lønnsomhet?
Våre kunder etterspør holdbare alternativer, og siden vi har et tydelig holdbarhetsperspektiv, fremmer det virksomheten vår. En holdbar forretningsmetode er også viktig for å tiltrekke seg høyt utdannede og kvalifiserte medarbeidere.
Elisabeth Slunge

Fortell om et grønt prosjekt som deres står bak.
IUCN, International Union for Conservation of Nature, som blant annet har ansvaret for rødlisting av arter, ville bygge det første Platinum-sertifiserte huset ifølge LEED-standarden. Kinnarps leverte alle møbler til innredningen. Vi ble blant annet valgt for vårt engasjement med holdbar skogbruk (FSC).
Tomas Ekström

Hva gjør dere for å redusere utslippene av karbondioksid i fabrikkene deres?
I dag blir fabrikkene våre i Kinnarp og Skillingaryd varmet opp med briketter laget av avfallsmateriale fra produksjonen. Resultatet er at Kinnarps har redusert sine utslipp av karbondioksid med flere hundre tusen tonn, ifølge beregninger. Vi foretar også regelmessige kontroller, og tetter trykkluftlekkasjer som er en vanlig energisluker i industrien.
Tomas Ekström