KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 5. Fra hard valuta til myke verdier

2013-11-19

Lønn pleide å være den viktigste gulroten for å holde medarbeiderne i godt humør. Men Kinnarps' trendrapport viser at mykere verdier – som innflytelse, bekreftelse og engasjement – nå rangeres høyere.

Det var kanskje lettere å være arbeidsgiver før, da konkrete, belønningsbaserte arbeidsmiljøer dominerte: Noen hundrelapper ekstra i måneden, mobiltelefon og firmabil, tilgang til firmahytte på fjellet i uke 9.

Når en ny generasjon tar plass på arbeidsmarkedet og vi beveger oss fra industrisamfunn til tankeøkonomi, endres forholdet mellom bedriften og den ansatte på flere måter.

• Hva som motiverer en medarbeider blir stadig mer individuelt, noe som stiller større krav til åpenhet hos arbeidsgiveren.

• Abstrakte belønninger verdsettes stadig mer.

– Myke verdier blir viktigere og viktigere. Og de kan faktisk være avgjørende for at foretak skal kunne tjene penger og gå med overskudd i det lange løp, konstaterer Thomas Fürth, Research Director i forsknings- og konsulentforetaket Kairos Future.

En internasjonal undersøkelse utført av foretaket viser at de viktigste forutsetningene for at medarbeidere skal føle seg tilfredse med jobben, er at man kan påvirke sin egen arbeidssituasjon, at man får bekreftelse i form av tilbakemeldinger og støtte fra ledere og kolleger, samt at man føler engasjement for jobben og synes at den er morsom.

Hvert år rangeres de beste arbeidsplassene i 45 land over hele verden av undersøkelses- og managementkonsulentforetaket Great Place to Work.

To tredeler av vurderingen er basert på medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen sin, og resten på spørsmål om bedriftens HR-funksjon eller ledergruppe.

I kategorien store organisasjoner er Microsoft kåret til Sveriges beste arbeidsplass tre år på rad. Den amerikanske datakjempen prøver ikke å konkurrere om å tilby flest fordeler for sine ansatte.  Den største fordelen skal være å ha en jobb som er morsom, og der man har muligheten til å utvikle seg. Medarbeiderne i Sverige får blant annet jobbe med veldedige prosjekter tre ganger i året, med lønn. Noen har valgt å donere stamceller, en annen har fungert som støtteperson for en slektning med alkoholproblemer, og en tredje har undervist i IT på skoler og aldershjem.

I fire år (2007–2010) var det SAS Institute, verdens største privateide programvareselskap, som ble kåret til landets beste arbeidsplass. Selskapets fordeler til medarbeiderne er ikke gunstige bonusavtaler, men fleksibel arbeidstid, frihet under ansvar, 35 timers arbeidsuke og støtte til å jobbe hjemmefra.

Gjennomtrekket av personale i SAS Institute har i lang tid ligget på to prosent, sammenlignet med 20 prosent for bransjen i gjennomsnitt.

- Det som er viktig for medarbeideren er også viktig for arbeidsgiveren. En medarbeider som har det bra er mer lojal og engasjert, noe som er en åpenbar økonomisk fordel for arbeidsgiveren, sier Beata Osiecka, konsernleder i Kinnarps Polen, og fortsetter:

- Arbeidsgiveren vet at medarbeiderne er deres viktigste ressurs, eller enda mer: hjertet i foretaket. Derfor gjør de alt for å tiltrekke og beholde de riktige personene.

Fortsatt er det merkelig hvor stor forskjellen fortsatt er mellom lederes og ansattes syn på belønninger.

En undersøkelse viser at 65 prosent av sjefene tror at penger er den viktigste motivasjonen for ansatte. I virkeligheten er det bare 18 prosent av de ansatte som deler den oppfatningen. For arbeidsgivere som lykkes i å fange opp individuelle ønsker om innflytelse, bekreftelse og engasjement, er det altså mulig både å få mer motiverte og fornøyde medarbeidere og å spare penger.

Utviklingen mot at man setter mer pris på mykere verdier følger den generelle samfunnsutviklingen.

Leting etter mening, ekthet og høyere verdier enn dem man finner på den nederste linjen i årsregnskapet er trender som er blitt stadig sterkere. I vår del av verden, kanskje den mest sekulariserte, er behovet kanskje ekstra stort for en arbeidsgiver som står for noe mer enn maksimal gevinst. Jobben er ikke lenger bare et sted man går til, men noe man vil tro på. Derfor er det for dagens medarbeidere ikke bare egen personlig gevinst som er viktig. Bedriftens verdier og samfunnsansvar har fått større betydning, og CSR-arbeid – Corporate Social Responsibility – har på noen få år gått fra å være en eksklusiv after-shave til en hygienefaktor. Dette skyldes at medarbeiderne – og kundene – i stadig større grad etterspør myke verdier. Tim Oldman, konserndirektør i Leesman Index, som analyserer arbeidsplasser, oppsummerer:

– Vi går fremover i innsikt om hvilken påvirkning myke verdier har på forretningsdriften. De myke verdiene holder i prinsippet på å blir omdannet til forretningsverdier.

 

Visste du at...

...Daniel Pink, forfatter og tidligere taleskribent for Al Gore, har gjort studier som viser at ulike typer konkrete gulrøtter kan redusere den iboende motivasjonen, svekke prestasjonen, drepe kreativiteten og utkonkurrere god atferd. Konkrete belønninger kan oppmuntre til uønsket atferd som fusk og bedrageri, avhengiggjøre personalet og fremme kortsiktig tenkning.

 ...bare 31 prosent av de ansatte følte engasjement på jobben, ifølge studien Employment Engagement, utført av konsulentfirmaet BlessingWhite.

...90 prosent av svenske ungdommer synes at personlig utvikling er det viktigste aspektet ved et yrke.