KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 6. Fra isolasjon til mangfold

2013-11-27

Twitter og Facebook kobler oss sammen med hverandre som aldri før, samtidig som studier fastslår at vi blir mer og mer isolerte. Kinnarps' trendrapport viser at kontor og arbeidsplasser i fremtiden kommer til å måtte fylle andre funksjoner enn tidligere, når nye sosiale regler oppstår.

Tekniske fremskritt får ikke sjelden uønskede bivirkninger. Da supermarkedet erstattet landhandelen, opphørte det personlige møtet med kjøpmannen bak disken. Telefonen innebar at vi sluttet å banke på naboens dør. Med bilen ble det færre spontane møter på fortauet eller bussen.

Facebook og andre sosiale nettverk og digitale medier har også endret våre menneskelige relasjoner. Forskning viser at nettverkene våre absolutt er blitt større, men at kontaktene er mer overfladiske. En studie fra Stanford University i California konstaterer at Facebook til og med ofte forsterker følelsen av ensomhet:

Når vi ser alle disse glade menneskene med så mange venner, risikerer vi at våre egne liv fremstår som mislykkede.

Sherry Turkle, professor i datakultur på MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge konstaterer i sin bok Alone together at vi søker relasjoner gjennom teknologien, men samtidig forsøker å beskytte oss mot dem, fordi intimiteten skremmer oss.

Relasjoner på bredbåndsavstand kan vi trygt kontrollere, men den daglige relasjonens begrensninger er at den nettopp er digital.  Et trykk på liker-knappen kan aldri helt erstatte et vennlig blikk eller en klem.

– Båndene vi skaper på internett holder oss ikke sammen, men de holder oss sysselsatt, skriver Sherry Turkle.

Parallelt med eksplosjonen av sosiale medier har antallet singelhusholdninger økt.

I Sverige består nesten annenhver husholdning i dag av bare én person. I storbyene er andelen enda høyere. I USA fantes mindre enn 10 prosent singelhusholdninger i 1950. I dag utgjør de 27 prosent. Antallet singelhusholdninger i verden økte fra 153 millioner til 277 millioner mellom 1996 og 2011.

Når måten vi lever på blir forandret og sosiale spilleregler endres, innebærer det at arbeidsplassen får en delvis ny rolle. Det som tidligere var et sted der mange gikk av rent økonomiske årsaker, forvandles nå mer og mer til det kanskje viktigste stedet for sosialt samvær. Denne utviklingen sammenfaller med at det i dag legges stadig større vekt på samarbeid i yrkeslivet. På arbeidsplassen handler det mindre og mindre om individet og om å være flinkest i klassen, og i stedet om sosial kompetanse og lagarbeid. Arbeidsplassen går fra å være et sted for oppgaver til et sted for prosjekter.

I tankeøkonomien er nøkkelen til fremgang evnen til å koble sammen konsepter og ulike ideer for å skape noe nytt og innovativt.

Studier viser også at andelen individuelt arbeid gradvis er redusert på arbeidsplassene, og utgjør i dag bare 50 prosent av tiden. Men mange analytikere mener at vi nå ser en endring, og at de arbeidsoppgavene som utføres sammen med andre kommer til å øke opp til 70 prosent i 2030. Hvilke krav stiller dette til hvordan arbeidsplassen skal planlegges?

– Samarbeidet må støttes og forsterkes, sier Jonas Hurtigh Grabe, partner i det nederlandske konsulentforetaket Veldhoen + Company som i 1997 lanserte begrepet aktivitetsstyrt arbeidsmiljø.

Begrepet innebærer i praksis at kontoret går fra å være en arbeidsplass til en møteplass, og at miljøet ikke lenger er koblet til individene, men til foretakets felles aktiviteter.  I fremtiden må arbeidsplassene organiseres slik at spontan interaksjon oppmuntres, slik at nye ideer kan diskuteres og kobles sammen, og slik at kunnskapsoverføring skjer kontinuerlig.

Louise Klarsten, administrerende direktør i trend- og fargeagenturet Colourhouse, kaller arbeidsplassene som klarer å skape et slikt samarbeid for Vi-kontorer, der den digitale generasjonens entré i arbeidslivet møtes med nye måter å tenke innredning på. Sara Córdoba Rubino, forsker og prosjektleder i det nederlandske designstudioet Booreiland, har lignende tanker:

– Hvis medarbeiderne endrer sin tankemåte og forsøker å tenke på nettverk og samarbeid, kan det være en måte å møte fremtiden og håndtere markedets nye krav på, sier hun.

 

Den økte åpenheten internt – mellom medarbeidere og mellom avdelinger – vil trolig også gjelde eksternt i stadig større utstrekning. Kunnskapskilder som tidligere fantes i foretaket kan nå hentes utenfra, fra det som noen ganger kalles kollektiv intelligens eller Open source talent management.

– Gjennom hele 1900-tallet var oppfatningen at ekspertisen skulle holdes internt i foretaket. Men med internett er ekspertisen tilgjengelig utenfor foretakets grenser, og hele verden kan bli en ressurs, sier forfatteren og foreleseren Don Tapscott, som blant annet har skrevet bøkene The Digital Economy og Growing Up Digital.

For å lykkes må bedriftene kultivere og utvikle all kunnskapen som finnes på internett til noe konkret som fremmer virksomheten og egne forretningsideer. Jo mer de hierarkiske arbeidsplassene med rigide strukturer løses opp og det går mot selvstendige kollektiv, jo mer avgjørende blir nettverket i og utenfor foretaket. At det satses mye ressurser på å gjøre den digitale kommunikasjonen rask og friksjonsfri, finnes det mange eksempler på. Noen ganger kan man likevel lure på om det blir overdrevet. For tre år siden ble 130 mil med fiberoptisk kabel gravd ned mellom børsene i Chicago og New York, til en kostnad på nesten to milliarder kroner. Gevinsten: Kommunikasjonen mellom børsene ble tre millisekunder – tre tusendels sekunder – raskere... Å satse ressurser på også å lette den menneskelige kommunikasjonen mellom medarbeiderne på kontoret er sannsynligvis godt investerte penger.


Visste du at:

...antallet husstander i verden med bare én person har økt med 80 prosent på 15 år, og mer enn hvert femte unge menneske (18–24 år) i Storbritannia kjenner uro for ensomheten.

...allerede på 90-tallet begynte forskere å snakke om "internettparadokset", økt internettbruk ble forbundet med økt ensomhet. Spørsmålet er om internett gjør oss mer ensomme, eller om ensomme mennesker lettere tiltrekkes av internett?

...samarbeid rangeres høyere enn alt annet i karrieren, ifølge Academic Communications undersøkelse Career Index, der 4812 unge akademikere deltok.

...47 prosent av alle ansatte sier at de ikke føler seg produktive på sitt eksisterende kontor, ifølge en undersøkelse som konsulentforetaket Veldhoen + Company har gjort.