Само минутка

2014-01-17

В работата всеки е чувал честосрещаната ‘невинна лъжа’, когато някой казва - "Това ще отнеме само минутка". Проучванията показват, че кратките брифинг-срещи са повече разтройващи и разкъсващи работния процес и така реално отнемат повече време. Бизнес консултантът Сай Уейкман (Cy Wakeman) ни съветва за това, как да направим кратките срещи по-ефективни.

Бизнес консултантът, aвтор на много книги  - Сай Уейкман се спира по-подробно на въпроса за т. нар. " drive by" срещи и взима примери от наръчник с предписания свързани със здравеопазването, в които тези срещи са важни и ефективни. Брифинг срещите не могат бъдат запазвани предварително и от време на време на човек му се налага „да потупа лекичко шефа по рамото” и да каже „Може ли за минутка?".
Сай Уейкман препоръчва  т.нар. SBAR-метод (Situation, Background, Assessment and Recommendation =Ситуация, Предистория, Оценка и Препоръки). Според Уейкман, това е и реда, по който трябва да бъдат поставяни различните въпроси.
Ситуация: Обяснете накратко даден въпрос и кого точно касае.
Предистория: предоставяне на детайли, включително какво е било направено до настоящия момент, както и информация за резултатите (ако има такива).
Оценка: обяснете какво въздействие може да има дадената ситуация, ако не бъде разрешена.
Препоръка: представете накратко вашата препоръка за разрешаване на дадения въпрос/ситуация.
Най-важният аспект на метода SBAR е съсредоточаване върху въпроса, вместо да се отплесваме с ненужни данни и информация. Само тогава срещите ще станат наистина ефективни и пълноценни.