HUR SMAKAR EN GOD MÖBEL?

2016-07-05

Det vi stoppar i oss påverkar vår hälsa, vårt humör och vår ork. Det finns idag en stor medvetenhet om vikten av ekologiska livsmedel men desto mindre kunskap om vilka kemikalier möbler matar oss med.

Sanningen är att möbler på skolor och arbetsplatser avger en mängd farliga kemikalier som tas upp av huden och samlas i damm som vi andas in. Forskare har hittat kopplingar mellan vissa av dessa farliga kemikalier och bland annat fetma, hormonrelaterad cancer och svårighet att få barn.

För att lyfta frågan om rena material i möbler bjuder vi några av Sveriges främsta beslutsfattare och miljökämpar på en överraskning under den stora hållbarhetskvällen i Almedalen. Överraskningen innehåller samma typ av FSC ®- märkt trä som används i vår prisbelönta och goda stol Embrace.

Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi öka kännedomen om farliga kemikalier i möbler samt motivera fler till att välja inredning som består av rena material. Som vi ser det är en god början, som alla beslutsfattare direkt kan starta med, att undvika att köpa möbler där giftiga flamskyddsmedel, hormonstörande ämnen och farliga lösningsmedel ingår liksom att ställa krav på att kemikalieinnehållet tydligt redovisas.