SUMMERING AV ALMEDALSVECKAN

2016-08-23

Almedalsveckan i Sverige är sannerligen unik. En intensiv vecka fylld med politik, debatt, diskussion och samtal – och där alla känns avslappnat tillgängliga på en mycket liten yta. Här möts nya konstellationer och både idéer och samarbeten föds inom loppet av några dagar.

För första gången någonsin tog Kinnarps en aktiv roll under veckan för att debattera ett viktigt ämne – bristen på rena material i de möbler som återfinns på våra skolor och arbetsplatser. Det blev en intressant debatt, inte minst med Sveriges miljöminister Karolina Skog.  Vi fick möjligheten att möta henne personligen och fick även veta mer om hennes syn på hållbarhetskraven i offentliga upphandlingar. Hon anser frågan är viktig och vi ser nu fram emot att hon också visar det i aktiva handlingar. Vi passade också på att framföra att regering och politiker behöva agera för att skapa en strängare men också tydligare lagstiftning vad gäller kemikalier i möbler. Än vet vi inte hur farliga dessa kemikalier är och hur de kan påverka barn och vuxna över längre tid och då anser vi att Sverige bör tillämpa försiktighetsprincipen – att vi helt enkelt inte utsätter oss för potentiell fara! Det var många på plats i Almedalen som höll med oss. 

Men det var inte bara hållbarhetsfrågorna som lyftes under veckan. Digitalisering, mångfald, samarbete, integration och innovation var andra heta ämnen som debatterades flitigt i Visby. Stora förändringar sker både i Sverige, liksom i vår omvärld, och vi på Kinnarps bevakade årets trender och diskussioner nogsamt! Glädjande var det att höra hur många som under veckan pratade om det aktivitetsbaserade arbetssättet – och de vinster som det arbetssättet ger. Det visar att det är fler än vi som ser stora fördelar med att skapa miljöer som faktiskt utgår från individerna och de arbetsuppgifter som ska utföras.