THE BETTER EFFECT PÅ ALMEDALEN

2016-07-01

THE BETTER EFFECT är vårt bidrag till en hållbar utveckling. Som vi ser det är inredning som är tillverkad av rena material inte bara bra för världen, det är också en ren investering och det ämne vi lyfter fram under Almedalsveckan.

När vi pratar om rena material menar vi hela kedjan – från valet av råvaror och under vilka förhållanden de producerats samt hur de påverkar oss när vi använder dem, till hur lätt det är att återvinna produkten när den så småningom har gjort sitt. Som marknadsledare har vi ett ansvar att erbjuda hållbara lösningar och att sprida kunskap om hur en bättre arbetsmiljö kan främja hälsa, välmående och produktivitet.