Better days at work - the Delivery

2016-04-08

På Kinnarps tar vi ansvar för hela kedjan, från inköp av råvaror och tillverkning till transport och installation. En ovärderlig del av den här kedjan är våra leveransinsmontöer. Med ett leende på läpparna sätter de personlig prägel på vårt unika service- och leveranskoncept. De är ute på vägarna med målet att förbättra livet på arbetsplatsen.