Better days at work – the Design

2016-03-15

Kom och ta en titt bakom kulisserna! Få insyn i vår designprocess, där fokus ligger på trender och innovation, men också erfarenhet och kunskap. Influerad av form, funktion, färger och känslor. Dessutom av ergonomi, välbefinnande och inkluderande design. Ett verkligt fundament för hur vi kan mötas, lära och skapa. Making life better at work.