5 viktiga jobbtrender

2017-01-24

Vad kommer vi prata om på jobbet nästa år? Från digitalisering till mångfald, här är de viktigaste frågorna och arbetsplatstrenderna som dominerar snacket runt kaffeautomaten 2017.

  1. I takt med teknikutvecklingen så blir det bara allt angelägnare att själv kunna bestämma var, när och hur vi arbetar. Det spelar mindre roll om det är på favoritkaféet runt hörnet eller i ett kreativt rum på jobbet. (Kinnarps experter hjälper gärna till att svara på frågor om framtidens arbetsmiljö.)
  2. Företag som är långsamma på att omfamna det digitala riskerar enligt en undersökning från MIT Sloan Report att tappa upp till en tredjedel av sina bästa medarbetare. Det gäller att hänga med i utvecklingen!
  3. Mångfald är bra för businessen. En rapport från Forbes Insight berättar att 56 procent av amerikanska toppchefer har positiva erfarenheter av detta. När blir det 100 procent?
  4. Varför är vi så dåliga på att ge beröm? En undersökning från Gallup visar att under en normal arbetsvecka får bara var tredje anställd ett uppmuntrande ord av sin närmaste chef. Låt oss ändra på det!
  5. The World Economic Forum’s har i en rapport om framtidens jobb slagit fast att 2018 kommer robotarna och AI (artificiell intelligens) slå igenom på bred front på arbetsmarknaden. Det är bara ett år dit, det är dags att börja förbereda sig.
    Källa: Forbes