En renare värld

2015-09-29

När luften i våra städer blir allt sämre så krävs det innovativa och radikala lösningar. Holländaren Daan Roosegaarde samlade via Kickstarter in pengar och konstruerade en sju meter hög luftrenare som nu prisas av miljöforskare över hela världen.

– Vad som fick mig att reagera var en rapport som visade att luften i Holland blivit så förorenad att den i genomsnitt förkortar den förväntade livslängden med nästan ett år, berättar Roosegaarde.

Smog Free Tower renar 30 000 kubikmeter luft i timmen och skapar en ficka av ren luft runt sig, utan att göra av med mer energi än vad en vattenkokare drar.

Den gigantiska luftrenaren står nu utplacerad i ett bostadsområde i Rotterdam, men kommer snart förevisas på en världsturné, bland annat i Mumbai och Beijing. Två städer där smogen ligger så tät att invånarna har vant sig vid att det är endast på helger, när biltrafiken minskar, som himlen är blå.

Detta kommer naturligtvis inte ens flera hundra Smog Free Towers kunna förändra, men Roosegaardes uppfinning kan, om den används rätt, skapa nödvändiga andningshål i städer och på arbetsplatser som dras med dålig luft. Men också initiera en nödvändig debatt om miljön och tjäna som inspirationskälla.

– Vi människor har uppfunnit fantastiska maskiner som ger oss frihet att snabbt färdas genom världen. Problemet är att nu slår maskinerna tillbaka, och detta måste vi hantera, säger Roosegaarde.

Här måste alla i samhället hjälpa till. Kinnarps försöker dra sitt strå till stacken och bidra till en bättre miljö bland annat genom att det så långt är möjligt använda ”rena” material. Exempelvis är mellan 60–90 procent av allt aluminium som Kinnarps använder återvunnet.

Om du vill läsa mer om Kinnarps miljö- och hållbarhetsarbete The Better Effect, klicka här.