Smart arbetsplats ger smarta medarbetare

2015-12-15

Engagerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. De arbetar mer fokuserat, är lojalare och gör all världens skillnad när det kommer till resultatet. Men hur skapar man den där drömarbetsplatsen där de flesta känner glädje?

Alla vet hur viktigt det är, ändå visar en undersökning av American Psychological Association att det är bara 13 procent av alla kontorsanställda i västvärlden som upplever ett äkta och djupt engagemang för jobbet. Tänk om man hade kunnat omvända alla missnöjda och uttråkade medarbetare, vad hade inte det betytt för såväl arbetsklimatet som det faktiska resultatet! Och tro inte att det bara handlar om en högre lön. Nej, vad som avgör om vi trivs på jobbet eller inte har en rad andra förklaringar och lösningar. Allra viktigast i undersökningen är inredningen! Det gamla talesättet ”ett öga ser, det andra känner” ska inte underskattas. En tråkig och byråkratisk inredning där vi sitter fastlåsta mellan 9 och 5 i kontorsmoduler hämmar vårt känsloliv. Vi reducerar oss själva, blir inbundna, fantasilösa och förlorar i initiativkraft. Och vad värre är, som de vanedjur vi är så accepterar vi efter ett tag att vistas i lokaler som är trånga, obekväma och bullriga utan att ifrågasätta.

Därför är det så värdefullt med smarta designade arbetsplatser som uppmuntrar till kreativitet och intelligenta samtal, som bygger en inkluderande företagskultur där människor vågar vara sig själva. Då uppstår också den smittande känslan av att förändringar är möjliga. American Psychogical Association slår i undersökningen fast att sådana företag går i genomsnitt 20 procent bättre än snittet.

På Kinnarps arbetar vi utifrån en modell som heter Better at Work, vill du veta mer om hur du kan skapa en friare och kreativare arbetsplats – klicka här!