Aktiv framtid

2016-09-27

Den digitala revolutionen har vänt upp och ned på samhället, oss själva och våra arbetsplatser. Så hur ska man som medarbetare och företag hänga med i utvecklingen?

Visst är det fantastiskt med den nya teknologin som gör att vi kan arbeta helt gränslöst. Men baksidan är så klart stress och trötthet, och känslan av att ständigt vara jagad. Många företag har inte heller verktyg för att handskas med den här typen av problemställningar. Tekniken har förändrat våra arbetsuppgifter men gamla strukturer och hierarkier lever kvar. HR-avdelningar försöker navigera efter en karta som inte längre överensstämmer med hur världen ser ut.

Men det finns lösningar.

En nederländsk forskningsrapport av Susan Smulders och Denise Clarijs pekar på att aktivitetsbaserade arbetsplatser ofta är en katalysator till en bättre miljö. Medarbetarna börjar självmant ifrågasätta och utmana gamla sanningar.

”Vilka aktiviteter är viktiga för oss och för våra kunder? Och hur kan miljön och vårt sätt att arbeta stödja detta?”

Smulders och Clarijs har under sitt femåriga forskningsprojekt intervjuat över 5 000 kontorsanställda och bland annat kommit fram till följande:

• 64% säger att de får mer energi av att arbeta i en aktivitetsbaserad miljö.

• 69% känner sig mer produktiva.

• 66% tycker att arbetet är mer stimulerande.

• 34% av cheferna ansåg att de delegerar mer än tidigare.

Kinnarps modell för en aktivitetsbaserad arbetsplatsmiljö heter Next Office-ABW. Här har vi stoppat in hela vårt kunnande, från hållbarhet och ekonomi till design och ergonomi, för att skräddarsy den perfekta lösningen för dig. Läs mer här!