Gränslös arbetsplats

2015-10-20

I ett samhälle som förändras blixtsnabbt är det viktigare än någonsin att bygga smarta arbetsplatser som fungerar över generationsgränserna.

Någon vill att sammanträdesrummet görs om till ett bibliotek. Medan en yngre medarbetare tycker att ett flipperspel vore en förträfflig idé. Känns tjafset från fikarummet igen?

Synen på våra arbetsplatser är i dag en helt annan än för bara några år sedan. På 1980-talet rådde en hierarkisk ordning i de flesta företag, vilket avspeglade sig i strikta kontorslandskap där människor satt och arbetade i små bås. Teknikutvecklingen har vänt upp och ned på detta och gett helt nya förutsättningar. I dag är nyckelorden interaktivitet och rörlighet. Du ska kunna arbeta varhelst du befinner dig. För många unga medarbetare, som kommer direkt från universitetet, är detta en hygienfaktor. De är vana vid miljöer med stort fokus på gemensamma utrymmen och samarbete över gränserna. Därför är en genomtänkt inredningsdesign av största vikt, dels för att attrahera nya talanger, dels för att ta tillvara kapaciteten hos äldre medarbetare. Inte minst betydelsefullt med tanke på att år 2060 kommer 40 procent av befolkningen i Europa vara plus 55 år.

– Vi är för första gången fyra generationer på arbetsplatserna och detta innebär att alla måste trivas och hitta sitt egna och individuella sätt att arbeta. Det är viktigt att tänka på att en 70-åring och en 20-åring har helt olika krav på arbetsplatsen, säger Henrik Axell, konceptutvecklare av Kinnarps aktivitetsbaserade arbetsmiljö.

Vill du beställa Kinnarps Trendrapport och läsa mer om hur man kan skapa arbetsplatser som är inkluderande för alla, klicka här!