Bli ett vinnande företag!

2014-03-25

Om personalen trivs så går företaget bättre – det visar all undersökning. Här är tipsen hur du håller dina medarbetare nöjda. Nej, det har inte med lönen att göra.

Anställda kommer och går, och ofta kan personalomsättningen ge en indikation på hur stämningen och trivseln är på ett företag. Det är ingen hemlighet att nöjda medarbetare stannar längre. Det perfekta klimatet går kanske aldrig att skapa, men här är några råd på vägen.
1. ”Tonen” på en arbetsplats sätts på toppen – det är ofta chefen eller ledningen som skapar den. Precis som dålig stämning smittar kan positiv energi sprida sig genom hela organisationen.
2. Lita på medarbetarna. Många företag har insett att de når bättre resultat när de ger medarbetarna större frihet. Till exempel ska det vara en möjlighet att kunna arbeta hemifrån. Det finns till och med företag som inte har några särskilda semesterregler utan semester tas när ”man behöver”. Precis som att utgiftsregler saknas: ”Behandla företagets pengar som vore det dina egna.” Detta har visat sig vara synnerligen effektivt.
3. Anställ rätt från början. Inte det lättaste kanske, men företag når ofta målet lättare om de prioriterar företagskultur framför faktiska meriter. Hur passar en potentiell medarbetare socialt in i organisationen? Försäkra dig om det och du kommer slippa irritation och missförstånd. Laget är alltid viktigare än individen. Satsa i stället på att utbilda medarbetarna – det är den bästa investeringen.