Bryt osunda vanor

2014-05-29

Företagskulturen är livsviktig. Tänk över era vanor innan det är för sent.

Rutiner är nödvändiga för att få ett företag att fungera, men risken finns att de rutiner man tillsammans bygger upp med tiden blir rent av skadliga och kontraproduktiva. Enligt den svenske organisationspsykologen Rolf Olofsson uppstår vanor och rutiner automatiskt när många medarbetare gjort dem om och om igen utan att reflektera över dem.
– Till exempel om man sitter i ett möte och chefen säger att vi ska göra på ett visst sätt. Då kan det vara så att på vissa företag har det blivit norm att inte säga emot, säger Rolf Olofsson i en kommentar.
Hur bryter man då normen? Enligt Olofsson är enda sättet att skapa en stämning där fel kan påtalas utan bestraffning. Men samtidigt varnar han för att det tar tid och man måste vara tålmodig. Kom dock ihåg att en bra företagskultur är en fantastisk tillgång. Produkter går att kopiera, men aldrig en kultur.