ÖVER GRÄNSERNA

2013-06-10

En smartare arkitektur höjer kreativitet på kontoret.

Hur ska man få medarbetarna mer kreativa? Forskare vid University of Michigan har funnit att ju fler slumpartade möten som sker mellan anställda desto fler spontana idéer uppstår. Studien utgår från att en arbetsplats är uppdelad i olika zoner och ju oftare som anställda passerar igenom dessa så höjs den kreativa nivån med ända upp till 20 procent. Google är ett företag som har bra erfarenhet av detta. Det var just sådana möten som ledde till idéer som Gmail och Google Streetview. Så har Google också bestämt att i det nya huvudkontoret på över 100 000 kvadratmeter ska alla medarbetare ha max två och en halv minuts promenad mellan varandra. Allt fler företag tänker i liknande banor – fler öppna ytor och mötesplatser samt smalare korridorer ska leda till att medarbetare från olika avdelningar träffas, utbyter idéer och samarbetar oftare.