Samarbeta mera!

2015-04-28

Säkraste sättet att nå snabb framgång? Samarbeta mera! Kinnarps har kollat in en spännande undersökning från Deloitte i Australien. Resultatet är tankeväckande.


Alla vet att samarbete är bra, ändå saknar de flesta företag en tydlig plan för hur detta ska gå till. Eller rättare sagt, man tänker inte bortanför kaffeautomaten på jobbet. I Australien till exempel, där undersökningen gjordes, har sex av tio bolag ingen som helst strategi för samarbete. Det borde de ha – kolla in de här siffrorna!

1. Visste du att företag som uppmuntrar till samarbete över avdelningsgränserna har dubbelt så stor chans att bli lönsamma. 
2. Det är fem gånger så troligt att man kommer nyanställa. 
3. 20 procent som väljer att sluta på ett jobb gör det på grund av att de saknar en kreativ atmosfär.
4. 60 procent av medarbetarna upplever att de blir mer innovativa när det samarbetas. 
5. 73 procent säger att helhetsresultatet blir märkbart bättre.