Samarbete lönar sig

2015-09-24

Prata mer med varandra! Ett säkrare sätt för att nå snabb framgång och lönsamhet finns inte. Det visar en unik undersökning från Google.

Totalt tittade man på och gjorde djupintervjuer med 273 amerikanska företag i varierande storlek och branscher. Resultatet var entydigt: 73 procent var övertygade om ifall de kunde skapa en kultur som byggde mer på samarbete och gemenskap skulle de också vara framgångsrikare, och som en effekt av detta ha möjlighet att attrahera och behålla spetskompetens. När företagen fick frågan om vad som krävs för att skapa en sådan organisation är en väl utvecklad IT-avdelning absolut avgörande. Ny teknik gör det möjligt för medarbetare att ständigt vara uppkopplade mot varandra och kunna träffas i exempelvis videokonferenser. Det spelar inte så stor roll var man befinner sig rent fysiskt, det går fortfarande att hålla kontakten. Sagt det så konstaterade undersökningen också att möten öga mot öga fortfarande ger överlägset bäst resultat, men i en allt stressigare värld är ju inte det alltid möjligt.

Av de företag som tyckte sig ha ett kreativt arbetsklimat så ansåg hela 88 procent att samarbete var den avgörande orsaken till att medarbetare trivs och är lyckliga på sina jobb. Framförallt lyckat blir det när samarbete sker över ålders-, köns, och erfarenhetsgränser. Mångfald är framtiden, något som vi också tidigare har belyst i Kinnarps stora Trendrapport. Har du inte den, går det bra att beställa den här!