Snyggast vinner

2015-11-24

Hur ska man få de bästa medarbetarna? I Australien har inredning blivit avgörande för framgång.

Det råder högkonjunktur i Australien och allt fler företag har svårt att behålla sina mest talangfulla medarbetare. Det är då en smart inredning kan bli den avgörande faktorn! Såväl banker och försäkringsbolag som IT-byråer tävlar om att framstå som den mest innovativt designade arbetsplatsen, vilket också utmanat australiensisk arkitektur som nu ligger i absolut framkant. Arkitektbyrån Hassel vann nyligen pris för The Mediabank Workplace, en kontorsbyggnad på 22 våningar, som inhyser både en park och tennisbanor. Efter att personalen flyttat in gjordes en undersökning som visade att 79 procent kände sig mer samarbetsvilliga än tidigare, dessutom hade frånvaron sjunkit med fem procent. Så visst finns det anledning att lägga lite krut på kontorsinredningen!