SÅ SKAPAS DET PERFEKTA MÖTET

2014-11-13

SÅ SKAPAS DET PERFEKTA MÖTET

Varför pratar en del jämt medan andra knappt vågar öppna munnen? Hur ska man komma tillrätta med den obalansen? Här är boken som hjälper dig att bygga en bättre möteskultur.

Skulle det inte vara fantastiskt om alla möten kunde vara hälften så långa, mer energirika och man verkligen kunde enas om beslut som alla trodde på? Tidigare i år släppte författarna Chris Ertel och Lisa Kay Salomon boken Moments of Impact: How to Design Strategic Conversations That Accelerate Change. Boken har fått en stor uppmärksamhet sedan lanseringen, inte minst för att den så tydligt spaltar upp vilket ansvar som mötesledaren har för att få alla delaktiga. Hur uppmuntrar man exempelvis den unga nyanställda att våga öppna munnen när medarbetarna i övrigt är dubbelt så gamla? En stor del av hemligheten ligger i förberedelserna, som att göra miniintervjuer med deltagarna i god tid innan mötet. Man kan också i förväg ställa frågan till alla deltagare vad de förväntar sig för resultat och vilka ämnen de vill lyfta fram. Det är ett enkelt sätt att få människor mer engagerade och fokuserade. Ett annat klassiskt fenomen som författarna tar upp är när olika avdelningar möts på ett företag. Ofta inträffar då att någon medvetet eller omedvetet börjar använda en tillkrånglad terminologi för att få andra att känna sig mindre vetande. Den typen av maktspråk måste mötesledaren vara uppmärksam på. Precis som det kan vara bra att fundera på vilka olika motiv som mötesdeltagarna har. Varför argumenterar han eller hon på ett visst sätt? Vad har de att vinna respektive förlora på ett beslut? Är du intresserad av psykologin bakom ett möte så är detta höstens bästa och mest intressanta läsning.