Kreativa kontor

2016-02-22

Man behöver inte göra som Google och fylla kontoret med saccosäckar och teve-spel för att få idéerna att flöda. Men det råder ingen tvekan om att ett företags arbetsmiljö både kan stimulera och döda de anställdas kreativitet. Här är åtta heta tips som de mest kreativa företagen gör rätt när de designar sina kontor!

1. Omfamnar nya värderingar
De nya generationerna är inte lika vördnadsfulla inför arbetsplatsen som man tidigare har varit. För dem ska den helt enkelt fungera, vara flexibel och få dem att må bra. Organisationer som förstår det kommer att ha en konkurrensfördel när det gäller att rekrytera och behålla nya talanger. 

2. Erbjuder ett ankare
Ju mer mobila vi blir, desto viktigare blir kanske den personliga interaktionen. De mest kreativa företagen skapar informella mötesplatser som stärker banden mellan människor. 

3. Blandar olika perspektiv
En viktig nyckel till en lyckad arbetsplats är att låta medarbetare med kunskap inom vitt skilda områden sitta tillsammans för naturligt samarbete och feedback. 

4. Designar för effektivitet
När arbetsplatserna krymper kommer vi att se fler smarta lösningar som icke-hierarkiska kontor där man delar skrivbord, jobbar hemifrån eller sitter på rad i en bänkliknande form. 

5. Stödjer olika arbetssätt
Toppföretag har oftast en meny av olika arbetsutrymmen för olika behov, till exempel generösa utrymmen för att arbeta över en kopp kaffe, ett mellanmål eller en måltid bredvid avskilda utrymmen där man kan få arbeta avskilt i tystnad. 

6. Har en helhetssyn på hälsa
De bästa företagen vill att deras anställda ska må bra. Ju tätare tillsammans vi jobbar, desto viktigare blir det att värna om inomhusklimatet – både för hälsan och produktiviteten. Det handlar också om att till exempel använda ergonomiska möbler och verktyg som inte innehåller skadliga ämnen, att använda mer dagsljus och att sänka eller ta bort skiljeväggar. 

7. Värnar om varumärket
Tänk efter noga vad du vill att kontoret ska kommunicera om företaget. Apples butiker är ett bra exempel på hur miljön reflekterar varumärket. Likaså kan en arbetsplats reflektera företagets historia, nyheter och värderingar. 

8. Gör kontoret anpassningsbart
Den tekniska utvecklingen är den starkaste kraften bakom arbetsplatsens evolution. Det gäller att anlita experter som kan ge en glimt av vart tekniken är på väg, och skapa ett kontor som lätt kan anpassas till snabba förändringar.