Design för framgång

2015-01-20

Vill du må och prestera bättre på arbetsplatsen – satsa på inredningen. Få saker har en sådan snabb effekt på humöret och produktiviteten!

– Människor vill känna sig behövda och få ett kvitto på att det arbete som de lägger ned också är uppskattat. Som anställd ägnar man mycket tid åt att ”läsa” av och prata om vilka signaler som ledningen skickar ut, säger psykologen Sally Augustin, som har specialiserat sig på hur miljö och design påverkar oss.Vilken självbild vi har är ofta kopplat till hur det går för oss på jobbet. Om vi sitter i en opersonlig miljö, kanske mitt i ett larmande kontorslandskap där man hela tiden blir avbruten, är det svårt att känna sig unik och betydelsefull. Det slår direkt tillbaka på vår arbetsinsats. Om man däremot från ledningshåll visar sin uppskattning genom att investera i de anställdas miljö så skapar man automatiskt engagemang och lojalitet. Plus att det alltid är en bra idé att låta medarbetarna vara med och bestämma hur det faktiskt ska se ut på jobbet. Då får man utrymmen som reflekterar de anställdas ärliga behov.– Att känna att man blir sedd och att ledningen lyssnar på en är ett kvitto på att vi gör ett viktigt jobb. Därför betyder god design så mycket.
"Being seen and that management listens to you is an acknowledgement that what we do is important. So good design does mean a lot.