Design bygger stolthet

2015-09-22

Design är så mycket mer än en bekväm miljö och sittvänliga arbetsstolar. Den speglar vilken kultur företaget har!

Alla företag letar i dag efter nyckeln till hur man får mer engagerade och innovativa medarbetare. En del verkar tro att det räcker med lite socialt mys, man ställer ut ett pingisbord, bjuder på gemensam AW på fredagarna och åker på konferens en gång om året. Det är trevliga initiativ, men när det blir måndag är detta oftast glömt. Den verkliga förändringsresan går genom designen. Jämför med när vi ska gå bort på middag, vi klär upp oss för att må bra, men också för att göra intryck. Det är en ansträngning som uppskattas av värdparet. På samma sätt kan en ändamålsenlig design bygga stolthet och tillhörighet bland medarbetare och kunder. I dag är det exempelvis vetenskapligt belagt att vi människor blir mer produktiva när vi har kontakt med naturen. Men innebär det att alla medarbetare har fönsterutsikt – eller står det ett pingisbord i vägen? Hur kan vi tänka annorlunda? Företag måste kontinuerligt fråga sig vilket beteende och vilken kultur man vill uppmuntra genom designen. Bolag som Amazon och Apple har sedan länge insett detta. Inte minst hur man låter medarbetare själva vara med och påverka sin närmiljö.

– Ibland kan det vara småsaker, som att alla får vara med och bestämma sin belysning eller vilken temperatur det är på arbetsplatsen. Upplever man att man har kontroll så uppstår delaktighet, säger Dr. Stefano Schiavon, assisterande professor i arkitektur vid UC Berkely.

När designen har ett tydligt syfte som är inkluderande och som alla förstår, så är det första steget mot en ny och effektivare företagskultur.

Kinnarps lösning på detta heter Next Office – Activity Based Working, som inte bara omfattar inredningen utan också hela miljön och vilken typ av verksamhet som bolaget har.