Spara inte på fel saker

2016-12-15

Miljön betyder allt för trivseln och effektiviteten på en arbetsplats. Men när arbetsgivare vill spara går det ibland ut över helt fel saker.

Leesman+ är en engelsk undersökningsfirma som har specialiserat sig på att noggrant analysera och mäta hur och vad som fungerar på en arbetsplats. I en stor enkät med över 150 000 europeiska tjänstemän har man identifierat de fem faktorer som är mest betydelsefulla för trivseln på jobbet.
1) Informella möten med kolleger över avdelningsgränserna.
2) Fika- eller aktivitetsrum för avkoppling och där man också kan umgås med sina jobbarkompisar.
3) Generösa sociala ytor.
4) Mötesrum med den senaste tekniken för exempelvis videokonferenser.
5) Ett varierat utbud av små rum dit man kan dra sig undan själv eller med några få kolleger för att kunna arbeta ostört.
Den gemensamma nämnaren är att alla fem punkter på något vis har med miljö och möten mellan människor att göra. Men som också konstateras i undersökningen, ofta är det precis detta som företagen helt felaktigt skär ned på när man måste spara. Något som direkt går ut över produktiviteten.