MILJÖ I FOKUS

2014-06-16

Vissa frågor borde beslutas om i breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det här menar bland andra Kinnarps Miljöchef Tomas Ekström, som tillsammans med ytterligare 46 av Sveriges mäktigaste personer inom miljöfrågor, skrivit under en appell till Sveriges politiker.

– Miljö, eller snarare hållbarhet, är en del av familjeföretaget Kinnarps grundvärderingar, hållbart företagande är vardag på Kinnarps. Jag hoppas se tydliga spår i lagstiftning i framtiden, lagen om offentlig upphandling måste förändras, det måste löna sig att ta ansvar för framtida generationers möjligheter att tillgodogöra sig sina behov, säger Tomas Ekström.
Med appellen, som publicerats på Miljöaktuellt, vill undertecknarna att Sverige och EU visar ett starkt ledarskap och blir ett föredöme för resten av världen. De menar att detta kommer att stärka vår ekonomi och skapa nya jobb i en värld där de som verkar för en resurs- och energieffektiv utveckling kommer att klara sig bäst.

Läs appellen här