Goda grannar

2014-01-15

Genom att hålla koll på var och hur medarbetarna sitter på kontoret kan företaget höja produktiviteten. Dags att leka Hela havet stormar på jobbet.


Det har talats länge om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, det vill säga att medarbetarna inte har personliga arbetsplatser på kontoret. Nu finns en ny variant på denna, en variant som kan höja produktiviteten på jobbet. Det visar sig att med vem och var du sitter har betydelse för produktivitet och samarbete. En medarbetares närmaste granne på jobbet står för 40-60 procent av den dagliga interaktionen, både ansikte mot ansikte och på mail. Därför föreslås företagsledningar, speciellt på mindre företag, att experimentera med omflyttningar. Forskningar har visat att, om omflyttningarna är framgångsrika, kan det höja effektiviteten och i slutändan ekonomin. Kanske dags att genomföra en omflyttning där du sitter?