Från skrivbord till sacco

2016-10-11

I dag finns lika många sätt att jobba som det finns anställda. Olika generationer ställer olika krav på sin arbetsmiljö. Den perfekta arbetsplatsen måste stimulera både kreativitet och flexibilitet – utan att inskränka på ergonomin.

En Gång I Tiden Var Skrivbord, robusta arbetsstolar och ovala konferensbord det självklara sättet att inreda ett kontor. Så ser fortfarande många arbetsplatser ut, men i dag jobbar många av oss lika bra i soffan eller i saccosäcken. De flesta är överens om att en varierad kontorsmiljö gör underverk för kreativiteten. Några av världens största och snabbast växande företag, som Google, Microsoft och Spotify, hyllas för sina galna kontor med hängmattor, tv-spel och pingisbord.

Jane Ahlin, ergonom på Ergo@Work och ordförande i Ergonomi & Human Factorssällskapet Sverige, rekommenderar inte att man skrota alla skrivbord till förmån för kuddrum och bollhav. Enligt en undersökning som Kinnarps och United Minds har gjort så vill fyra av fem kontorsarbetare ha tillgång till ergonomiska arbetsmöbler. Fyra av tio arbetar stående varje vecka och varannan efterfrågar hjälp från en ergonom. Synen på arbetsmiljö skiljer sig mellan olika generationer, där de äldsta är mest traditionella med fokus på ergonomi och lugn och ro. 76 procent av kontorsarbetare i åldern 51-69 år tycker att det är viktigt att ha ett eget kontorsrum medan mindre än hälften av personerna mellan 15 och 35 tycker det är en viktig fråga.

Men medvetenheten ökar även där, menar Jane Ahlin:
– Jag tyckte det var större skillnad förut. Förr var unga människor ”odödliga” men i dag är man mer medvetna. Många har haft känningar av muskeltrötthet själva eller har personer som upplever detta i sin omgivning, och då blir man mer uppmärksam på hur man mår när man arbetar.