Friskare i gröna hus

2016-11-15

Vill du fatta smartare beslut, få en bättre nattsömn och bli mer fokuserad? Se då till att arbeta i ett miljöcertifierat hus.

Detta visar en ny studie från Harvard School of Public Health. Sammanlagt undersökte forskarna drygt 100 anställda i tio olika byggnader i fem städer runtom i USA. Vad man fann var rent häpnadsväckande: De tjänstemän som hade sin arbetsplats i en grön byggnad hade i genomsnitt 26 procent bättre kognitiv förmåga. Och inte bara det, studien visade också att de var 44 procent mer aktiva och 38 procent mer fokuserade, samt hade lättare för att hantera stress. Något som också avspeglade sig på hemmaplan med bättre nattsömn och färre allergiproblem.
En stor anledning till de goda resultaten tror man beror på att ventilationen i gröna byggnader är så mycket effektivare, vilket ger mindre koldioxid i inandningsluften och en högre syrehalt i blodet.