Så skapar man bästa teamet

2016-04-12

Hur bygger man det bästa och mest kreativa teamet på företaget? Första tanken är att samla de smartaste medarbetarna i ett och samma rum. Men riktigt så enkelt är det inte visar en spännande forskningsrapport från Google.

När Julia Rozovsky studerade på Yale School of Management började hon fundera över varför vissa studiegrupper fick henne att må bra och ta fram det bästa ur henne, medan andra mest gjorde henne nervös.

– Många gånger blev det strid om ledarrollen.  De högröstade fick sin vilja igenom medan de mer eftertänksamma studenterna satt tysta och blev osäkra att föra fram sina synpunkter. Det var helt enkelt lågt i tak som ledde till en snedbalans i gruppdynamiken. I ett sådant klimat utvecklas inga smarta idéer, säger Julia.

I dag är det mesta på våra arbetsplatser mätbart, men det är fel att bara fokusera på individuella prestationer, utan bättre är att studera hur vi fungerar tillsammans. Sedan början på 00-talet har grupparbeten ökat med mer än 50 procent i tjänstemannaföretag, och det är en utveckling som bara fortsätter.

För fyra år sedan sjösatte Google ett hemligt projekt som gick under kodnamnet Aristotle, med uppgift att få fram de bästa tänkbara förutsättningarna för att bygga framgångsrika team. För att leda arbetet headhuntades Julia Rozovsky.

Allting undersöktes och mättes, från lunchvanor, gemensamma hobbies till vad könsfördelningen i en grupp betyder för resultatet.

– Det märkliga var att vi såg inga mönster alls. Google lever ju på att hitta orsakssamband, men hur vi än ansträngde oss blev vi inte ett dugg klokare, berättar Julia.

Det var först när de började intressera sig för de oskrivna och osynliga regler som gäller i en grupp som de gjorde ett genombrott. De fann att alla framgångsrika grupper hade två saker gemensamt:

  1. Alla pratar ungefär lika mycket, och ledarskapet är helt demokratiskt.  Vem som håller i takpinnen i gruppen bestäms inte av vad det står på visitkortet, utan vilken uppgift man har framför sig.
  2. Det finns en stor empatisk och social förmåga som gör att gruppen omedelbart uppfattar om någon känner sig utanför.

Julia och hennes team fann att team som lever efter dessa informella regler är långt framgångsrikare än andra, medarbetarna dröjer sig kvar efter mötet, diskuterar idéer, skämtar och skvallrar med varandra, och visar ett mycket större engagemang för uppgiften än övriga grupper som på papperet kanske har en starkare sammansättning.

– Vad vi framför allt lärde oss av Aristotle var vikten av att människor känner sig psykologiskt trygga på sin arbetsplats. Man ska inte behöva gå in i en annan roll bara för att man är på jobbet. Detta försöker vi lära våra medarbetare, och då kommer också resultaten.