Tiden är ur led

2015-10-28

Den nya, smarta teknologin var tänkt att underlätta för oss – i stället arbetar vi fler timmar än någonsin. Hur blev det så, och hur hittar vi en bättre balans mellan jobb och fritid?

Förr i världen, om man sökte någon efter kontorstid, så ringde man hem till denne. Var det upptaget eller om ingen svarade så fick man vänta tills nästa morgon när man träffades igen. I dag sätter många en ära i att blixtsnabbt svara på alla mejl med vändande post. Stort eller smått eller vilken tid det är på dygnet spelar ingen roll. Multitasking har blivit vår tids lysande ledstjärna, men det har också inneburit att vi fått en kultur där arbetet är närvarande i precis allt vi gör. Vilket i längden naturligtvis är förödande och gynnar knappast idén om ett hållbart samhälle. I dag talar forskare om att vi måste omvärdera vårt förhållningssätt till tid. Att arbeta många timmar är ingen garanti för framgång, däremot en garanti för stress och utbrändhet. I stället måste vi fråga oss hur vi disponerar dygnets timmar. Så handen på hjärtat:

• Hur många utdragna möten skulle inte kunna ersättas med ett mejl eller en snabb avstämning på telefon?

• Arbetar du långa timmar för att göra intryck på andra, att få dem att tycka att du är plikttrogen och duktig?

• Hur kan det komma sig att en del hinner med så mycket mer än andra?

Det viktiga är aldrig antalet timmar som läggs ned på ett projekt utan vad resultatet blir. I den kreativa andan har vi på Kinnarps skapat en aktivitetsbaserad arbetsmiljö som heter Next Office – ABW. En flexibel och effektiv helhetslösning för din arbetsplats som sparar såväl tid som energi för dig och dina medarbetare. Läs gärna mer om den här!

Kinnarps utställningslokal i Clerkenwell i London är ett bra exempel på framtidens arbetsplats och bygger på de tre C:na: Concentration, collaboration och contemplation.