En minut bara

2014-01-17

”Det tar bara en minut" är en vanlig vit lögn på arbetsplatser. Korta avstämningar är både störande och tar mycket längre tid visar studier. Affärskonsulten Cy Wakeman ger sina bästa tips på hur man effektiviserar kortmötena.

Författaren och affärskonsulten Cy Wakeman har tittat på detta med så kallade "drive by"-möten och tagit lärdomar med sig från sjukvården, där sådana möten är både livsviktiga och effektiva. Alla avstämningar kan inte bokas i förväg och ibland måste man bara knacka på sin chefs axel och säga: "Har du en minut?"
Cy Wakeman rekommenderar den så kallade SBAR-metoden. SBAR är engelsk förkortning för Situation, Bakgrund, Utvärdering (Assessment) och Rekommendation. Och det är i den ordningen, menar Wakeman, som man ska presentera sin fråga.
Situation: förklara kort frågan, vilka som är inblandade.
Bakgrund: berätta vad som tidigare gjorts i frågan och resultaten av de försöken.
Utvärdering: förklara vad situationen kan innebära om den inte blir löst.
Rekommendation: berätta kort vad din rekommendation är för att lösa frågan.
Det viktigaste i SBAR-metoden är att fokusera på frågan och inte sväva ut – först då blir möten riktigt effektiva.