Snällhet lönar sig!

2015-09-15

Vi har alla råkat ut för det, småelaka gliringar på jobbet. Få saker kan vara så energidränerande. Dessutom smittar det och kan förstöra en hel bolagskultur. Så andas djupt, räkna till tre och tänk på vad du säger!

– När vi människor känner oss attackerade fungerar hjärnan så att den vill svara med samma mynt. Ett enda förfluget ord, som egentligen kanske inte var så illa menat, kan därför få alldeles för stora proportioner, säger Trevor Foulk, som är beteendeforskare vid University of Florida.

Det här handlar alltså inte om hastigt uppflammande gräl och hätska vredesutbrott utan om de där onödiga efterslängarna och retliga kommentarerna som vi ibland gör oss skyldiga till, inte sällan när vi är stressade och en deadline närmar sig. De där gångerna när man i efterhand önskat att man i stället bitit ihop och varit tyst.  

Foulks forskning visar dessutom på något väldigt intressant, du behöver inte ens vara den som blir drabbad för att det ska smitta av sig, för om det i företagskulturen finns en inbyggd jargong att bemöta andra med småelaka lustigheter är det lätt att du själv lägger dig till med samma tråkiga sätt. Något som går ut över kolleger och medarbetare, men faktiskt också kunder.

– Med en sådan kultur blir det till slut svårt att skilja på vad som är ärligt beröm eller bara en ironisk sarkasm. Människor blir osäkra och rädda för att säga vad de egentligen tycker, vilket påverkar både arbetslust och kreativitet, fortsätter Trevor Foulk.

Så på samma sätt som att det är viktigt med en designad och väl fungerande arbetsplats måste man som företag också måna om att skapa en bra social miljö. En resa som börjar med hur vi tilltalar varandra, något alla företag borde ha en tydligt uttalad policy för. Snällhet och generositet är inte bara en självklarhet, det är även lönande. Ord kan förstöra – eller bygga upp.