Kinnarps släcker ljuset

2015-03-26

Som ett led i Kinnarps miljö- och hållbarhetssatsning The Better Effect kommer vi delta i manifestationen Earth Hour, 28 mars. Från klockan 20.30 och en timme framåt släcks all belysning som är möjlig att släcka i våra fabriker i Sverige och Tyskland.

– Vi på Kinnarps ser klimatet som en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Därför vill vi delta manifestationen för att visa att vi tar klimatförändringarna på allvar och tillsammans med miljontals andra världen över uppmärksammar vi frågan, säger Johanna Ljunggren, ansvarig för miljömärkning på Kinnarps.

Som Europas största leverantör av inredningslösningar för kontor vill Kinnarps visa vägen i arbetet mot en mer hållbar utveckling. En del i det långsiktiga arbetet är att vi är med och stöttar väldens största klimatmanifestation – Earth Hour. 

– Klimatet i världen förändras och den globala medeltemperaturen kommer att öka ännu mer om inte utsläppen av växthusgaser minskar. Earth Hour är ett sätt att visa makthavare att vi är många som är oroade och som vill se ett mer klimatsmart samhälle, såväl globalt som lokalt, säger Johanna Ljunggren.

WWF, som ligger bakom manifestationen, räknar med att cirka två miljarder människor runt om i världen ska släcka ljuset på lördag. Årets tema är bilen, biffen, bostaden och börsen och hur dessa fyra B:n påverkar vår planet. Kinnarps är med för sjunde året på raken, men miljötänket är självklart alltid närvarande på Kinnarps.

– Det räcker inte att släcka ljuset en timme om året, vi måste se till hur vi bedriver hela vår verksamhet. Det är vad vi gör resten av året som är avgörande. Vi ser hela tiden över hur vi kan minska vår energiförbrukning och vara effektivare för att på så sätt minska vår påverkan på klimatet. Ett exempel på det är att den lastbil som kör allra mest mellan fabrikerna i Sverige kör på biodiesel, något som minskar utsläppen av fossil koldioxid och därmed också påverkan på klimatet, säger Johanna Ljunggren.