Pris till Kinnarps för miljöarbete

2013-12-12

I förra veckan prisades Kinnarps för långt och troget arbete med miljöledningssystemet EMAS av Miljöstyrningsrådet. Kinnarps var en av de första inom branschen att anamma EMAS och därmed vara öppen i sin redovisning av miljöarbetet.

Miljöstyrningsrådet är svenska regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling och huvudman för EU:s miljölednings- och miljöredovisningsordning EMAS. De önskade nu uppmärksamma de tio svenska organisationerna som har jobbat längst med EMAS, däribland Kinnarps.  

-    EMAS bygger på en öppen redovisning. Grundidén är att man ska ha ett transparent förhållningssätt och öppet visa sin utveckling inom miljöområdet.  Idag är ett öppet förhållningssätt i dessa frågor inget konstigt, men när Kinnarps certifierade sig enligt EMAS 1997 var den gängse attityden i branschen annorlunda. Då var det banbrytande att öppet redovisa vart man stod i miljöarbetet, säger Tomas Ekström, Kinnarps hållbarhetschef, och fortsätter:

-    Det är alltid roligt med positiv uppmärksamhet för vårt enträgna arbete. EMAS är idag en väletablerad certifiering i Europa och det känns roligt att få beröm för att vi var en av de första som vågade hoppa på tåget. För oss gäller det dock att fortsätta ta nya banbrytande steg inom hållbarhetsområdet, det gäller att fortsatt visa att vi är den ledande inom området.