Låt ljuset göra jobbet

2016-11-03

Hela den mänskliga kroppen styrs av den biologiska klocka som i sin tur styrs utav, just det – ljuset. Med vetskapen om att vi i snitt spenderar 90 % av vår vakna tid inomhus, är det inte undra på att belysning och ljussättning är så viktigt för oss. Inte minst på arbetsplatsen.

Ljuset har en enorm effekt på oss människor. Det innebär inte bara att vi kan se, utan påverkar i allra högsta grad vårt humör och vår aktivitetsnivå. Den mänskliga
Dygnsrytmen är anpassad till solen. Vi är piggare och presterar bättre under dagen, medan kroppen har sin återhämtning på natten när vi sover.

Glödlampa, lysrör eller led?
Eftersom vår fysiologiska reaktion på ljus beror på ljusintensitet och färgtemperatur har egenskaperna och kvalitén på det artificiella ljuset i vår omgivning stor betydelse, då den moderna människan tillbringar så mycket tid inomhus.
En gammaldags glödlampa har hela spektret av ljusvågor, som dagsljuset har, men är en oerhört energiineffektiv ljuskälla. Ett lysrörsljus har inte alls samma mängd ljusvågor, och ger därmed inte samma effekt och stillar inte vårt ljusbehov på samma vis. Dessutom är vissa ljuskällor mer känsliga för växelström, viket skapar ett subliminalt flimmer* som kan ge huvudvärk och skapa upplevelsen av stress. 

De nya led**-lamporna är ett bra alternativ, då de är oerhört energieffektiva, med en energieffcient på ca 70-80% av energin som går in i lampan blir ljus (jfr med en glödlampa där ca 5% blir ljus, och resten värme). De har även väldigt bra färgåtergivning och låg mängd subliminalt flimmer. Nackdelen är att ljudkvalitén kan skifta väldigt mycket mellan olika led-lampor. Därför är det oerhört viktigt att vara noggrann i sitt val och verkligen se till att man får god kvalitet.

Human centric lighting – biologiskt effektivt ljus
Vi blir mer och mer medvetna om att belysningen även har ickevisuella effekter. Human centric lighting är så kallat dynamiskt ljus där man kan variera både belysningsstyrka och ljusfärg över dagen för att göra användarna lite mer alerta. Det kan stödja den mänskliga
Dygnsrytmen, öka koncentrationen, förebygga sömnproblem och förbättra vårt allmänna välbefinnande. Human centric lightinglösningar i skolor, på kontor och sjukhus kan ge studenter, personal och patienter ökad energi och motivation. Till exempel kan ett kallvitt ljus med hög intensitet i början av arbetsdagen förskjuta sömnfasen framåt och hjälpa till att återställa vår biologiska klocka. I länder med lite dagsljus under vintermånaderna kan armaturer med justerbar färgtemperatur reducera vinterdepression och andra säsongsrelaterade sjukdomar. 

Torbjörn Laike ger några goda råd för att skapa en bra ljusmiljö på arbetsplatsen.

Dagsljus är bästa källan
Fönster är den absolut bästa ljuskällan man kan ha. Det finns inget annat ljus som ersätter
Dagsljuset helt och hållet, även om forskningen tagit stora steg mot en bättre ljussättning. 

Mycket ljus, men inte bländande
Det bästa är ett indirekt ljus, som sätts via väggar och tak. En bländande lampa kan ha direkt
Negativ inverkan på kroppen, då vi människor gärna anpassar oss till vår miljö. Om vi bländas av en ljuskälla, så reagerar vi med att parera det felaktigt satta ljuset, vilket i sin tur ger en felaktig arbetsposition som snedbelastar kroppen och är direkt skadligt i längden.

Blanda ljuskällor
Lysrörsljus kan ge ett bra allmänljus, men endast lysrör skapar oftast ett trist intryck.
Den nya typen av diodljus är mera smalstråligt, vilket ökar risken för bländning, men kan å andra sidan användas för att ”skulptera” mer med, och skapa rum med skuggbildningar och
Ljussatta punkter.

Ljussätt rätt
Bra armaturer skall ha reflektorer som motverkar bländning. För att inte ge blänk och reflektioner i skärmar, bör de placeras takhängda med indirekt ljus, strax bakom själva arbetsplatsen.

Komplettera med personligt ljus
Alla människor har olika ljusbehov. Forskningen visar att det är viktigt för personer att kunna
Komplettera så vi får vår mängd upplevda ljusbehov. En enkel skrivbordslampa kan vara
Lösningen.

Åldern påverkar oss
Barn och unga personer kan direkt påverkas negativt i form av att närsynthet uppstår vid
Dåligt ljus. Därför är ljuset för dem ännu viktigare. Vid åldern 40+ blir ljusbehovet allt
Större och med en aning ökad ljusmängd, kan man till exempel undvika läsglasögon.

Torbjörn Laike är docent och adjungerad professor i miljöpsykologi och fil dr
I psykologi vid lunds universitet. Han forskar om hur människor påverkas av ljuset i
Inomhusmiljöer, och hur det artificiella ljuset kan påverka oss. Speciellt har forskningen
Riktats mot de icke-visuella effekterna av ljus och färg, d.v.s. Hur dessa miljöegenskaper
Inverkar på hur vi mår och känner oss. Vårt välbefinnande har betydelse för såväl
Beteende som prestation. Torbjörn är även föreståndare för ceebel en nationell
Centrumbildning för energieffektiv belysning, vars syfte är att koordinera, sprida och
Initiera forskning om ljus och belysning inom sverige.

*ett flimmer som vi inte uppfattar med ögat,
Cirka 100 ggr per sekund)
** light emitting diods