MUSIK PÅ JOBBET

2013-05-17

I de öppna kontorslokalernas tid kan man inte stänga dörren när man vill få lugn och ro. Då föds nya sätt att markera sitt behov av avskildhet. Har du koll på vad din kollegas hörlurar egentligen betyder?

Det sägs att de bästa idéerna föds över skrivborden och att kreativitet växer på öppna ytor. Samtidigt hävdar många att kontorslandskap är ett gissel när man vill avskärma sig och vara i fred. Någon talar irriterande högt i telefon, en annan spelar musik i baktakt, en tredje har ett sätt att knaka med fingrarna… Att sätta på sig hörlurar blir då räddningen, framför allt bland yngre. En undersökning från Manpower Work Life, som även legat till grund för Kinnarps stora Trendrapport som kom tidigare i år, visar att fyra av tio 80-talister lyssnar på musik i lurar när de behöver vara effektiva. Detta kan jämföras med 50-talisterna där bara var tionde använder lurar på jobbet.
– Musik i hörlurar kan absolut vara ett effektivt sätt att få lugn och ro. Men i en perfekt arbetsmiljö finns det skräddarsydda ytor och möbler som skapar tysta, ostörda arbetsplatser, även i kontorslandskap, säger Elisabeth Slunge, Brand, Range, Design Director på Kinnarps.