VI LEVER SOM VI LÄR

2016-08-23

Ambitionen inom Kinnarps är att anställda ska slippa tunga lyft. Stolsunderredet vinklas upp så att det blir enklare att utföra de finmotoriska momenten. Specialgjorda verktyg och anpassad verktygsplacering gör att arbetet flyter på utan stress.

Ergonomi handlar om hela människan – och hela företaget. i alla fall när det gäller Kinnarps. Samtidigt som företaget utvecklar, producerar och säljer inredning till andra organisationer är man ju också själv en stor arbetsplats. med lika höga krav på ergonomi som alla andra, eller högre.

– Ja, jag tror nog att vi har högre ambitioner än de flesta andra företag när det gäller ergonomi, det skulle vara lite konstigt annars, säger produktionsansvarig Anders Hermansson. För det första vet vi hur viktigt det är med ergonomi för att människor ska må bra och kunna prestera. För det andra har vi redan den kompetens som behövs i företaget, så det blir lite enklare och mer självklart att vi ska ha bra egna ergonomiska lösningar då.

ERGONOMI FRÅN STARTEN

Den höga ambitionsnivån gäller förstås inte bara de egna kontorsmiljöerna, utan genomsyrar hela processen – från produktion till leverans. Eftersom många av Kinnarps produkter är tekniskt avancerade är monteringen en av de stora utmaningarna. I Kinnarps fabrik i Jönköping har en ny lina för montering av stolsunderreden precis kommit igång. Vi åkte dit för att prata med ergonomen och sjukgymnasten Anders Lundahl, som länge arbetat med ergonomi på Kinnarps.

– Vårt systematiska arbete med ergonomi genomsyrar allt vi gör och den nya linan är ett bra exempel på det. Ergonomitänket började redan på ritningsstadiet och sedan har vi haft en testarbetsplats som vi utvärderade innan vi byggde den färdiga linan, säger Anders Lundahl när vi kommit ut i fabriken.

En av de stora utmaningarna med just den här monteringen är de många finmotoriska och precisionskrävande moment som måste utföras inne i underredet och i olika vinklar. Linan ser därför till att stolsunderredet automatiskt hamnar i rätt vinkel för montering, istället för att de anställda ska tvingas arbeta i onaturliga och slitsamma kroppsställningar.

– Vi har också höj- och sänkbara golv så att arbetshöjden blir rätt oavsett hur lång man är, och så kan medarbetarna välja om de vill sitta eller stå vid sin station.


FORTSÄTTER ATT UTVECKLA

Anders Lundahl fortsätter att berätta om linan när vi går runt och tittar. Han visar det sviktande golvet, påpekar att ljuset varken skuggar eller bländar och att verktygen är lättillgängliga och anpassade efter arbetet. Varje liten detalj är genomtänkt, visar det sig.

– Och du märker säkert också att jag kan prata i normal samtalston, eftersom ljudnivån är så låg, säger han. Säkerhet är förstås en självklar aspekt, något som bland annat hanteras med dubbelkommandon, som kräver båda händerna av operatören, vilket gör att man förhindrar klämskador. Lika självklart är att materialtillförseln inte kräver några tunga manuella lyft. Anders Lundahl har all anledning att vara nöjd.

– Jo, jag är nöjd i den meningen att produktionsmiljön har blivit riktigt bra, men det finns ändå saker som kan bli ännu bättre, både här och på andra ställen i organisationen. Vi fortsätter att utveckla våra ergonomiska lösningar och leva som vi lär.

Anders Lundahl är utbildad ergonom och sjukgymnast som arbetar på Kinnarps. Förutom det ergonomiska utvecklingsarbetet kring produkterna, kontrollerar Anders alla arbetsplatser och ser till att alla medarbetare får utbildning och råd hur man arbetar ergonomiskt.