Lönsamt att bry sig!

2015-03-10

Hållbara byggnader pratas det om hela tiden. Men hur är det med ”hållbara” människor? Den hetaste och absolut viktigaste trenden just nu i arbetslivet handlar om »compassion«. Kinnarps kollar in en spännande undersökning från Stanford University.

Förr i världen skulle chefen peka med hela handen. Ledarskapet var auktoritärt och byggde inte sällan på rädsla och att medarbetarna underordnade sig. I dag vet vi bättre. Det är lönsamt att ha medkänsla på dagordningen.  Empatiska organisationer och företag har lägre personalomsättning och uppvisar en större effektivitet. I företag där chefer kallsinnigt avskedar medarbetare så är det inte ovanligt att det uppstår ett så kallat ”organisatoriskt motstånd” med medarbetare som till och med försöker skada företaget. Observera att ”compassion-styrda” arbetsplatser inte handlar ett dugg om något flummigt och otydligt ledarskap, utan helt enkelt att forskningen har entydigt kunnat påvisa att chefer som har förmåga att bry sig får betydligt lojalare och mer motiverade medarbetare. 

– Det finns en stark koppling mellan medkänsla och produktivitet. Medkänsla triggar i gång ett ”pro-socialt” beteende, där man är villig att hjälpa andra, säger Daniel E Martin, professor på Stanford University.

Och som alltid, förändringen måste börja uppifrån. Det är chefen som formar företaget – och medarbetarna.