Rum för frihet

2014-05-20

Hur ska man få medarbetarna att trivas bättre och prestera mer? Att skapa en aktivitetsbaserad miljö kan vara en smart lösning.

När de första aktivitetsbaserade arbetsplatserna lanserades var det många som var tveksamma och direkt rädda. Skulle de verkligen fungera?
– Människor är vana vid att ha sitt eget skrivbord, det finns en trygghet och identitet i det. Därför var det mycket positivt när vi såg hur bra det var med aktivitetsbaserade arbetsplatser, säger Christina Bodin Danielsson, arkitekt och doktor i arkitektur vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
Exemplen är otaliga på hur en inledande misstänksamhet snart har förbytts i entusiasm och med ökad kreativitet och trivsel som följd. När Microsoft i Amsterdam 2010 skulle gå från ett traditionellt kontorslandskap till en aktivitetsbaserad miljö var motståndet initialt kompakt. Ingen personal, inte ens de högsta cheferna, fick ett eget skrivbord eller en egen stol. Efter sex månader ville inte en enda medarbetare återgå till det gamla sättet att arbeta. Men för att en aktivitetsstyrd arbetsmiljö ska fungera krävs att personalen har tillgång till en teknik som gör dem mobila. De ska kunna arbeta var som helst, när som helst.
– Vi märker just nu ett stort intresse kring vårt aktivitetsbaserade koncept som vi kallar Next Office, ABW, säger Henrik Axell, konceptutvecklare på Kinnarps.
– Många gillar fördelarna och vill möblera om direkt. Men det är viktigt att komma ihåg analysen innan man påbörjar förändringen. Det handlar inte bara om att möblera ett kontor med en mängd olika miljöer, utan att organisationen ska jobba aktivitetsbaserat och den miljö som skapas ska stödja det arbetssättet. Därför rekommenderar vi alltid en noggrann utredning och att man satsar tid och engagemang på att få alla i organisationen att förstå förändringen.
Vilka är då de avgörande fördelarna?
Alla ytor tas tillvara och används effektivt och en aktivitetsbaserad arbetsplats uppmuntrar till spontana möten och kreativitet. Medarbetare kommer närmare varandra och utbyter erfarenheter över gränserna. Plus att det rent ergonomiskt är väldigt positivt att kunna ändra arbetsstation utifrån uppgiften. Och det är ju precis vad det handlar om – den som investerar klokt i sina medarbetare blir en vinnare i det långa loppet.

Läs mer om Kinnarps koncept Next Office, ABW här.http://www.kinnarps.com/en/International/InteriorSolutions/NextOffice/