SPARA PÅ STRÖMMEN

2013-05-14

Så skaffar du den smartaste och energieffektivaste maskinparken till kontoret.

En ekonomi- och miljöbov på våra kontor är all teknisk apparatur som surrar och blinkar dygnet runt – även när vi inte använder den.
Men det finns ett enkelt sätt att spara såväl pengar som energi.
Energy Star är ett internationellt frivilligt märkningsprogram för kontorsutrustning som startades av USA:s miljövårdsmyndighet 1992 och som även EU för några år sedan anslöt sig till.
På organisationens hemsida (www.eu-energystar.org) kan man exempelvis jämföra förbrukningen för olika märken, från servrar och bildskärmar till datorer. Där finns också en energikalkylator med vilken du kan beräkna elkostnaderna och få en så energieffektiv kontorsutrustning som möjligt, allt utifrån hur det ser ut på din arbetsplats i dag.
Visste du till exempel att bara genom att sänka ljusstyrkan på bildskärmarna går det att spara 15–20 procent i energiåtgång!