Save the planet

2015-11-19

Det finns ingen viktigare fråga än klimatet. Nu gäller det bara att världens länder också förstår detta. I början av december kallar Förenta Nationerna till konferens i Paris.

Förra gången det begav sig var i Köpenhamn 2009. Då blev det ett rejält fiasko, vilket berättar rätt mycket om mänsklighetens utmaningar, att inte ens när vi står vid randen av en ekologisk kollaps lyckas hålla sams. I dag är dock förutsättningarna lite annorlunda. Klimatkrisen kan inte längre reduceras till att bara vara en miljöfråga, utan nu handlar det på sikt om vår överlevnad och då behövs politiska och ekonomiska beslut. Positivt är dock att till och med relativt små åtgärder kan få stor och betydande effekt. En undersökning av The New Climate Economy slår exempelvis fast att det går att sänka koldioxidutsläppen med upp till 20 procent bara genom att det finns en ordentlig miljöplan för transporter och nybyggnationer. Bland städer med ett framgångsrikt miljöarbete lyfts Köpenhamn fram för sina gång- och cykelbanor, men också Madrid hyllas för sina bilfria zoner. En stor förhoppning knyts också till ”Zero Energy Buildings”, som är självförsörjande på energi. Det är både klimatsmart och bra för ekonomin. Klart är att ska klimatutvecklingen vändas så är det i städerna det ska hända. Världens städer upptar bara 5 procent av jordens yta, men står för 70 procent av alla koldioxidutsläpp.

Så, kära politiker, lämna inte konferensbordet förrän ni har ett avtal. Det är dags nu!