Hyssj!

2015-11-12

Dålig akustik kan förstöra den bästa av arbetsplatser. Ändå så slarvas det en hel del med detta. Sex av tio som arbetar i öppna landskap tycker att ljudmiljön är störande. Men det finns lösningar!

Visste du att när du blir avbruten mitt i en arbetsuppgift så tar det i genomsnitt 23 minuter innan du har återfått koncentrationen fullt ut? Det återkommande plinget från en hiss kan vara lika enerverande som ett viskande samtal på andra sidan rummet. Ibland behöver vi inte ens vara medvetna om ljudet för att det ska leda till stress, huvudvärk och försämrad prestation.

Så hur kommer man till rätta med bullerproblem?

På större arbetsplatser är det populärt att använda ett så kallat ”manipulerat bakgrundsljud”. Ett grundbrus läggs i lokalen med hjälp av högtalare som gör att störande sorl försvinner. Det går till och med att förvandla ljudet från en gnisslande fläkt till en behaglig havsbris. Man brukar säga att man ”skulpterar” ljud.

På mindre ytor är ljudabsorbenter och skärmväggar att föredra. Formgivaren Christian Halleröd har för Kinnarps räkning ritat två av marknadens allra effektivaste och snyggaste – Prim och Oktav.

Men även möbler kan fungera som ljuddämpare. Som det supersmarta bordet Silent Whisper av formgivaren Sigrid Strömgren för Materia. Den speciella konstruktionen i skivan dämpar buller med upp till 10 decibel.

Man ska dock veta att ingen arbetsplats är den andra lik. Därför arbetar Kinnarps bland annat med en vetenskaplig metod som går under namnet Sabines formel, som gör att det går att mäta efterklangstiden och ställa det mot rummets storlek. På så vis får man fram hur många ljudabsorbenter som behövs.