Hyssj, du stör!

2014-02-28

Lunchlådor samsas med travar av böcker. Är du orolig över att dina kolleger retar sig på din ostädade arbetsplats? Det finns något annat som är mycket värre, din ljudnivå. Du bullrar för mycket!

Att jobba i öppna kontorslandskap har sina sidor. Endast åtskilda av tunna rumsavdelare kommer vi nära människor och får vare sig vi vill eller inte veta det mesta om våra kolleger. Det går inte att värja sig. De flesta känner igen sig i detta fenomen, i samma ögonblick som man sätter sig ned för att skriva på det där viktiga dokumentet så är det någon i andra änden av lokalen som slår på radion alldeles för högt eller ringer ett bullrande säljsamtal. Det finns stunder som man känner sig som man är en del av den brittiska komediserien The Office. University of Sydney har i en intressant undersökning identifierat de mest störande momenten i öppna kontorslandskap. 30 procent av deltagarna i studien uppgav att kollegers ljud var det som var allra jobbigast att förhålla sig till. Men ännu värre var faktiskt bristen på privatliv: Att man aldrig får vara ifred, att det inte går att koncentrera sig och att allt man själv säger faktiskt hörs av alla. Hela 60 % uppgav detta som det enskilt största problemet.
Tänkvärt med studien är också att den visar att medarbetare som sitter i kontorsbås är de som är minst nöjda med sin arbetsplats. Till och med de som sitter helt öppet är mer tillfreds, förklaringen till det är de kan se sina medarbetare och uppfatta varifrån det störande ljudet kommer. Det ger åtminstone en liten, men viktig, illusion av kontroll.
Några andra irritationsmoment som kom fram i undersökningen:

  • 28 % tycker att det ofta är fel temperatur på kontoret.
  • 18 % anser att arbetsplatsen är för liten.
  • 15 % stör sig på kontorets färger.