Sitt upp – tänk bättre

2014-11-06

Sitt upp – tänk bättre

Vill du få en positivare attityd? Och kanske till och med tänka lite bättre! Börja med att se över ditt skrivbord och din arbetsstol. Forskare på Harvard University har kunnat påvisa ett tydligt samband mellan kroppshållning och våra hormoner.

Vi har hört det från det att vi är små: ”Sitt upp ordentligt i stolen!” Våra föräldrar hade nog mer rätt än de någonsin hade kunnat ana. Men detta handlar inte bara om hur andra uppfattar dig, utan också om vad som faktiskt händer i din hjärna. Om du sitter upp i en bekväm position i stället för att halvligga över skrivbordet så är det lättare för dig att tänka i positivare banor, för att inte tala om att du på ett helt annat sätt behåller din energinivå, allt enligt en undersökning gjord av Harvard University. Så hur hänger detta ihop? Jo, vår kroppshållning påverkar våra hormoner och i förlängningen även hur vi mår och till och med vilka beslut som vi fattar. Detta ska naturligtvis inte förväxlas med att sitta stel och blickstilla i arbetsstolen, tvärtom är det viktigt att vara i rörelse även när vi sitter. Resultatet i studien var häpnadsväckande: Med bättre hållning kunde man tydligt se i att deltagarna fick ett högre testosteronvärde – något man kunde fastställa genom salivprov – och ju mer beslutsmässiga blev de. Undersökningen visade till och med att en god kroppshållning gör oss mer riskbenägna och öppna för nya möjligheter. Ditt undermedvetna påverkas alltså av hur du sitter, står och går. Därför är det extra viktigt att du har en funktionell arbetsplats med noga utvalda möbler.