Smart inredning

2015-08-18

Hur får man nöjdare och effektivare medarbetare? Genom att investera i en smart inredning! Kinnarps har tittat närmare på en lika het som intressant arbetsplatsfråga.

Nyligen genomfördes en stor undersökning (IPSOS Survey) i USA där man intervjuade 90 000 tjänstemän. Av dessa så hävdade hela 84 procent att de har svårt att koncentrera sig på jobbet. De tycker att de blir ständigt avbrutna och kan sällan fullfölja en uppgift. Förklaringen tror man beror på att många arbetsplatser i dag är gjorda efter en standardmall. Dessa gör ingen skillnad på om du är revisor och sitter försjunken i Excel-ark hela dagarna eller om du är säljare och ständigt pratar i telefon. Någon behöver mycket tid för sig själv. En annan tycker om att jobba i grupp. Ändå ser miljöerna likadana ut. En smart inredning utgår från faktiska arbetsuppgifter och individuella behov. För att tillgodose alla dessa skiftande krav arbetar Kinnarps utifrån en helhetslösning som heter Better at Work, som tar hänsyn till allt från hållbarhet och ergonomi, till design och innovation.