Ohälsans pris

2016-11-17

Visste du att sjukskrivningar varje år kostar svenska storföretag hela 40 miljarder kronor?* Och tyvärr är mönstret det samma över hela västvärlden. Ohälsan har ett allt högre pris.

År 2030 räknar man exempelvis med att hela 86 procent av alla vuxna amerikaner kommer vara överviktiga. En bra friskvård och en ergonomiskt väl utvecklad arbetsplatsmiljö borde därför vara högsta prioritet för alla företag. Medarbetarna är ett företags viktigaste resurs!
Så hur ska man förändra trenden? Till stor del handlar det om att göra tidiga insatser för att aktivt förebygga ohälsa. Kolla gärna in Kinnarps Next Office-koncept, och hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag för en mer hållbar och friskare framtid. Läs mer här!

* Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm är en av världens ledande forskningsinstitutioner när det kommer till miljö, hälsa och livsstil.